Polska i świat w XV - XVII wieku

 • Jan 1, 1492

  Symbliczny koniec średniowiecza i początek nowożytności.

  Przypomnij sobie:
  Ile wieków trwało średniowiecze?
  Pamiętaj, że data dzienna jest tu przypadkowa!
 • Oct 12, 1492

  Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę.

  Przypominj sobie:
  Jakich innych wielkich podróżników tego okresu potrafisz wymienic?
 • Oct 31, 1517

  Marcin Luter rozpoczyna reformację.

  Przypomnij sobie:
  Jakie jeszcze wyznania protestanckie potrafisz wymienic?
 • Apr 10, 1525

  Hołd pruski

  Przypomnij sobie:
  Kto i komu podporządkował się, składając tzw. "hołd" ?
 • Jul 1, 1569

  Polska i Litwa zawierają unię tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

  Przypomij sobie:
  Podaj pełne nazwy państw tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
 • Jan 15, 1582

  Stefan Batoru kończy konflikt polsko-rosyjski i podpisuje rozejm.

  Przypomnij sobie:
  Kto dowodził polską armią w trakcie konfliktu z Rosją?
 • Atak Szwedów na Polskę - tzw. potop szwedzki.

  Uwaga!
  Wybrana data dotyczy oblężenia Jasnej Góry, które trwało do 27 grudnia.
 • Klęska Polaków podczas walk z Turcją.

  Uwaga!
  Data dotyczy oblężenia Kamieńca Podolskiego, które trwało do 27 sierpnia.