Perlawanan rakyat melawan voc

  • Period: 12 BCE to 10 BCE

    Perlawanan rakyat melawan voc

    Perlawanan rakyat Mataram Islam terhadap VOC dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan pertama pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram Islam yang dipimpin Tumenggung Baureksa menyerang VOC di Batavia. Pasukan Mataram Islam kalah karena persenjataan VOC lebih canggih.