ORIGEN DE LA VIDA

 • 300 BCE

  GENERACIÓ ESPONTÀNIA

  GENERACIÓ ESPONTÀNIA
  La vida sorgeix de la matèria orgànica en descomposició
 • 300 BCE

  ARISTÒTIL

  ARISTÒTIL
  Pensava que de la pluja sortien granotes, de carn podrida mosques i del fang anguiles.
 • 300 BCE

  J.B. HELMONT

  J.B. HELMONT
  Sortien ratolins del blat embolicat en una camisa bruta i suada, deixant reposar 21 dies.
 • 300 BCE

  PRECURSORS DE LES PRIMERES CÈL·LULES

  Les primeres cèl·lules eren procariotes (sense nucli), heteròtrofs(alimentació de la materia orgánica del brou) i anaeròbies ( no oxigen).
  Mutacions: els organismes que capten la llum solar i sintetitzen matèria orgànica realitzen el procés de fotosíntesi els quals transformen CO2 i H2O en matèria orgànica i alliberen O2. Aquests són organismes autòtrofs que són els supervivents quan s'acaba el brou primitiu.
 • HIPÒTESI DE LA PANSPÈRMIA

  HIPÒTESI DE LA PANSPÈRMIA
  La vida es va originar en l'espai i va arribar en forma d'espores d'un sistema planetari a un altre. - Anaxàgores
 • EXPERIMENT DE REDI

  EXPERIMENT DE REDI
  Demostració de l'equivocació amb el postulat de la generació espontània.
 • DEMOSTRACIÓ DE PASTEUR

  DEMOSTRACIÓ DE PASTEUR
  Segona demostració per dir que la generació espontània és incorrecte.
 • SÍNTESI ABIÒTICA

  SÍNTESI ABIÒTICA
  A partir de matèria inorgànica es forma matèria orgànica, les quals van donar lloc als COACERVATS (precurssors de la cèl·lula). - Oparin i Haldane
 • EXPERIMENT DE MILLER. SÍNTESI DE MATÈRIA ORGÀNICA SIMPLE

  EXPERIMENT DE MILLER. SÍNTESI DE MATÈRIA ORGÀNICA SIMPLE
  Aquest comprova la hipòtesi d'Oparin i Haldane.
  Crea una simulació de les tempestes i descàrregues de la Terra Primitiva, així es formen les mateixes molècules.
 • EXPERIMENT DE JOAN ORÓ. SÍNTESI DELS ÀCIDS NUCLEICS

  EXPERIMENT DE JOAN ORÓ. SÍNTESI DELS ÀCIDS NUCLEICS
  Protocol semblant a Miller.
  Realitza un canvi en la composició dels gasos, degut això sintetitza noves molècules, àcids nucleics.
 • TEORIA ENDOMEMBRANOSA

  Molt semblant a les membranes dels orgànuls i la membrana cel·lular. Es produeix una invaginació que és l'entrada de la membrana per fer orgànuls del mateix origen.
  -Autòtrofa: Cèl·lules procariotes, futur cloroplast que proporciona glúcids.
  -Heteròtrofa: Cèl·lula petita, futur mitocondri que proporciona ATP.
 • TEORIA DE LYNN MARGULIS O ENDOSIMBIOSI

  TEORIA DE LYNN MARGULIS O ENDOSIMBIOSI
  Diu que hi ha un organisme procariota i heteròtrof que va fagocitar(digerir), una cèl·lula més petita. No la va digerir, sinó que mitjançant una simbiosi es va juntar. Així es van originar els mitocondris. Quan es van fagocitar altres bacteris, es va obtenir energia que van originar els cloroplasts
 • HIPÒTESIS D L'ARN PRIMITIU O DE EIGEN

  HIPÒTESIS D L'ARN PRIMITIU O DE EIGEN
  L'ADN sorgeix l'ARN que es replica i dona lloc a les proteïnes.
 • HIPÒTESIS DELS VIDRES D'ARGILA