Catalina Genovese - Ordre cronologic

 • 3500 BCE

  Invenció de l'escritura

 • 800 BCE

  Creació de la Polis

 • 700 BCE

  Sorgiment de la filosofía

  explicació basada en la raó (logos), i no en els mites
  physis (natura)
  arkhé (principi/element/autoritat)
 • 600 BCE

  El bressol d'occident

  Filosofia grega, S.VI a.C: comença amb les colònies d'Àsia Menor amb la creació de l'escriptura i les monedes
  Segle V aC, Atenes. Sofistes → mestre de la saviesa. Se centraren en qüestions relacionades amb l'organització i el funcionament de la polis, que era la ciutat-estat grega.
  Sòcrates. S. V aC → Mètode Socràtic (et consideres savi). (escoles socràtiques)
  Plató → Teoria del món de les idees
  Aristòtil → Tracta de justificar les coses → 4 causes del perquè de les coses
 • 600 BCE

  Invenció de la moneda

 • Period: 600 BCE to 494 BCE

  Escola de Milet

  principi de tot és l'aigua
 • 500 BCE

  Relativisme

 • Period: 427 BCE to 347 BCE

  Plató

  Plató → Teoria del món de les idees
 • 426 BCE

  Naixement Plató

 • 400 BCE

  El naixement del imperi

  Alexandre el Gran (Babilònia, S. IV aC) → expansió de la polis, naixement de l'imperi i cosmopolitisme. Aquest farà que la gent comenci a centrar-se en lindividu (un mateix)
 • 399 BCE

  Plató se'n va d'Atenes

 • 387 BCE

  Fundació de l'academia

  Primera universitat europea. Es donaven matèries com ara astronomia, biologia, matemàtiques, teoria política i filosofia. Aristòtil va ser el seu alumne més destacat.
 • Period: 384 BCE to 322 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil → Tracta de justificar les coses → 4 causes del perquè de les coses
 • 367 BCE

  Plató viatja a Sicilia

 • 360 BCE

  Escepticisme

 • 347 BCE

  Mort de Plató

  Va morir proper als 80 anys a Atenes l'any 348 o 347 a.C.
 • 304 BCE

  Estoïcisme

 • 299 BCE

  L'orde de deu

  Caiguda de l'imperi romà (S. III aC) → Desaparició cultura grega → imposició de la religió i l'església cristiana. Nou saber fundat al dogma cristià Humanisme → Recuperació i reivindicació de la cultura pagana. Naixement de la ciència i la filosofia moderna
 • 100 BCE

  Epicurisme

 • 30

  Cristianisme

 • 100

  Creació brúixola

 • 476

  Caiguda de l'imperi Roma

 • 1400

  Renaixement

 • 1492

  Arribada de Colon a Amèrica

 • La raó i l'època de les llums

  Descartes, s.XVII i Voltaire van promoure la idea que la raó es podia utilitzar per resoldre problemes i millorar la societat. Kant → Il·lustració → Època on l'ésser humà "deixa de ser menor d'edat" i comença a autogovernar-se. s.XIX → aquests pensaments revolucionaris van conduir a la revolució industrial. Newton → mètode científic
 • Invenció del telescopi

 • L'esperit del poble

  Rosseau → Contracte social → Atorgar certs drets a canvi d'abandonar la llibertat de què disposaria en estat de naturalesa. Capitalisme → Desigualtats socials s.XVIII que avui dia continuen existint. Hegel → importància de la voluntat lliure individual i considerava que la Revolució Francesa havia promogut la idea de la llibertat individual com un valor fonamental. -Revolució francesa
  -Racionalisme
  -Tractat d'Utrecht
 • Revolució industrial

 • Period: to

  Revolució francesa

 • El refons del subjecte (filosofía moderna)

  Marx→Desigualtats socials→ conscienciar els obrers de la força davant el capital i retornar-los al control de si mateixos. Nietzsche→ "matem" déu però ens quedem amb la moral catòlica. La nostra ètica no és racional perquè ve del cristianisme. Freud→Inconscient. Complex d'Èdip, psicoanalítica. Invents→Fotografia, Teoria de l'evolució, relativitat. Històric→Rev. Industrial. Russa, Primera i Segona Guerra Mundial. Artístics→Cubisme, cinema, Impressionisme, Expressionisme, Surrealisme.
 • Existencialismes i vitalismes

  -Dues guerres mundials
  Heidegger→replantejament de la filosofía→l'experiència de la pròpia existència→niegal'obje
 • Creació de les fotografíes

 • La ciència a debat. ('es posa de moda' la ciència i la gent toma postura)

  Aguste Comte→Coneixement científic sobre la resta de sabers. La societat estava dividida en dos, els creients i els que creien en la ciència
 • L'espectador entra a escena

  Gadamer → corrent hermenèutic, s.XX → nou concepte d'interpretació de les obres d'art → atorga a l'espectador un paper actiu en la seva relació amb l'obre d'art → Sentit canvia segons l'espectador
 • Crisi de la raó moderna s.XX

  Descartes→ l'esperança en la raó
  Habermas → Teoría social i epistemològica (estudi filosòfic de la ciència), en l'anàlisi de la societat industrial i capitalista avançada
 • Existencialismes i vitalismes

  Dues guerres mundials. Heiddeger→ crítica a la filosofia → jo a partir de l'existència i n de lessència → negant l'objectivisme científic.