Norge fra 1800 til 1900

 • Norge under napoleonskrigene

  I 1807 ble Danmark-Norge trukket inn i napoleonskrigene. Storbritannia angrep København, noe som utløste at Danmark-Norge ble trukket inn i krigen på Napoelons side.
 • Period: to

  Maktforholdene endres

  Embetsmennenes posisjon ble svært styrket, etter 1814. Kongens makt ble fra 1840-årene svekket, dette var en fordel for regjeringen, da de fikk større makt. Stortingsrepresentantene var svært opptatt av rettighetene grunnloven ga dem og var påpasselige med at disse ble fulgt.
 • Grunnloven ble dannet

  Grunnloven ble dannet. Riksforsamlingen gikk sammen om å danne en grunnlov. De samlet seg på Eidsvoll og dannet grunnloven. Grunnloven stod ferdig 17. mai 1814.
 • Period: to

  Befolkningen økte

  I Norge i 1815 var folketallet på omkring 900 000mennesker, dette tallet økte drastisk de neste årene. I 1875 var innbyggertallet i Norge 1,8 millioner.
 • Period: to

  Jordbruket endres

  Gjødsling og ny teknologi gjorde at effektiviteten og produktiviteten innenfor jordbruk ble betraktelig høyere. Bruk av hest er eksempel på noe som økte effektiviteten innenfor jordbruk.
 • Industrialisering

  fra 1840 tallet og utover ble det etablert flere industribedrifter i Norge, i hovedsak i Oslo. Dette var først og fremst spinnerier og mekaniske verksteder. Trelastnæringen hadde også en sentral rolle innenfor industrialiseringen. Færre og færre arbeidet innenfor jordbruk allerede innen 1860. Årsaken til dette var fordi flere fikk arbeid i industrien.
 • Parlamentarismen ble innført

  Parlamentarismen ble innført i Norge i 1884. Parlamentarisme er en politisk styreform. Denne styreformen innebærer at parlamentet avgjør hvilken regjering som leder den utøvende makt. Dersom parlamentet ikke støtter regjeringen kan parlamentet tvinge regjeringen til å gå av.
 • Bredere stemmerett

  De som fikk stemmerett i 1814 var kun menn over 25år, som enten eide jord, var embetsmenn eller var borgere i en by. Men i 1884 ble stemmeretten utvidet. Nå fikk alle menn som betalte skatt også stemmerett.
 • Bredere stemmerett

  Stemmeretten ble også utvidet i 1898, da ble det allmenn stemmerett for menn, men kvinner fikk ikke stemmerett før 1913.
 • Endt union med Sverige

  I 1905 går Norge ut av union med Sverige. Oppløsningen ble vedtatt av stortinget 7. Juni 1905. Da ble Håkon 7. konge i Norge.