Música al llarg de la història

 • 9999 BCE

  Paleolític "2.500.000-6.00"

 • 9999 BCE

  Neolític "5.000"

 • 9999 BCE

  Edat dels Metalls

 • 9999 BCE

  Edat dels Metalls "50000 aC - 3000 aC"

 • 9999 BCE

  Paleolític (2.500.000 a.C - 10.000 a.C)

 • Period: 9999 BCE to 800 BCE

  PREHISTÒRIA "50.000-"

 • Period: 9999 BCE to 9999 BCE

  PREHISTÒRIA

 • 9000 BCE

  Neolitic ( 10.000 aC - 5000 aC

 • 5000 BCE

  Edat dels Metalls (5000 aC - 3000 aC)

 • 3000 BCE

  Primeras civilitzacions 3000 aC -800 aC

 • 3000 BCE

  Primeras civilitzacions (3000 aC - 800 aC)

 • Period: 800 BCE to 500

  EDAT ANTIGA

 • Period: 800 BCE to 500

  EDAT ANTIGA

 • Period: 476 to 1453

  EDAT MODERNA

 • Period: 500 to 1400

  EDAT MITJANA

 • 750

  Música gregoriana (S.VIII)

 • 1160

  Trovers i trobadors (S.XII)

 • 1350

  Origen de la polifonia (S.XIV)

 • 1400

  Renaixement (1400 al 1600)

 • Barroc (1600 a 1750)

 • Classicisme (1750 a 1810)

 • Romanticisme (1810 a 1875)

 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • Impressionisme (1875 a 1910)

 • Música acadèmica (1910-1950)

 • Period: to

  Segle XX

 • Música popular del s.XX (1950-2000)

 • Period: to

  Música CONTEMPORÀNIA (1975 – actualitat 2021)