EESTI II MAAILMASÕJAS

 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Molotovi-Ribbentropi pakt
  NSVL ja Saksamaa kirjutasid alla mittekallaletungi lepingule, mis sisaldas endas ka salajast lisaprotokolli, kus jagati omavahel Ida-Euroopa.
 • Saksa väed tungisid Poolasse

 • Prantsusmaa ja Suurbritannia kuulutasid Saksamaale sõja

 • Punaarmee ründas Poolat

 • Vastastikuse abistamise pakt

  Moskva esitas Eestile nõudmise allkirjastada pakt, mis annaks NSVL õiguse luua Eesti territooriumile sõjalaevastiku baasid.
 • Kliment Vorošilovi käskkiri

  NSVL andis välja käskkirja, milles nõuti "võimsa ja otsustava löögi" andmist Eestile.
 • Baaside lepingule allakirjutamine

 • Sõjaväelaste läbirääkimine

  Sõjaväelaste läbirääkimin toimus selleks, et täpsustada baaside asukohta ja vägede sissemarssi.
 • Baltisakslaste lahkumine/ Hitleri kõne

  Baltisakslaste lahkumine/ Hitleri kõne
  Hitler pidas kõne, kus mainis, et Ida-ja Kesk-Euroopas asuvad sakslased paigutatakse ümber Saksamaale.
 • Miinilaevad

  Eestisse saabus kolm Vene miinilaeva.
 • Maavägede sissemarss

 • Talvesõda

  Talvesõda
  Sõda Nõukogude Liidu ja Soome Vabariigi vahel. Sõja tagajärjel oli Soome sunnitud loovutama 13% oma territooriumist
 • Ultimaatum Leedule

  NSVL esitas Leedule ultimaatumi, nõudes Punaarmee väekoondiste paigutamist tähtsamatesse keskustesse.
 • Üle Eesti piiri tuli 90 000 okupatsiooniarmee sõdurit

 • Narva diktaat

  1. juunil 1940 allkirjastasid Narvas NSV Liidu nõudel Johan Laidoner ja Leningradi sõjaväeringkonna ülem armeekindral protokolli, millega anti Punaarmee väeüksustele formaalne luba siseneda Eesti Vabariigi territooriumile.
 • Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

  Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
  Vabaduse väljakule kogunesid inimesed, kes tahtsid Nõukogude-sõbralikku kabinetti. Ametisse astus uus valitsus. Kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik.
 • Compiegne vaherahu

  Vaherahu Saksamaa ja Prantsusmaa vahel.
 • Pätsi küüditamine

  Pätsi küüditamine
  Päts küüditati Venemaale.
 • Eesti ühendati Nõukogude Liiduga

 • Kiideti heaks ettepanek koostada uus põhiseadus

 • Massiküüditamine

  Korraga kõigis kolmes Balti riigis toimus massiküüditamine.
 • Saksamaa alustas rünnakut Nõukogude Liidule

 • Punaarmee jättis Tallinna maha

 • Riia vabastamine

 • 22. territoriaalne laskurkorpus

 • Suvesõda

  Suvesõda
  Juuli lõpus tulid saksa väed, keda lootusrikkalt tervitati. Taheti taastada Eesti Vabariik. Järgmistel päevadel aga korjati eestlastelt relvad ja üks vallutaja oli asendunud teisega.
 • Saksa 18. armee ületas 7. juulil Eesti lõunapiiri

 • Rahvuslik ülestõus Tartus

  Suurima edu saavutasid metsavennad
 • Omakaitse

  Suvel 1941 moodustati metsavendadest Omakaitse. Enne sakslaste Eestisse jõudmist vabastas Omakaitse suure osa Lõuna-Eestist.
 • Leningradi blokaad

  Leningradi blokaad
  Leningradi linna piiramine Saksa sõjaväe poolt.
 • Eesti allutati Berliinis tegutsevale ministeeriumile

 • Eesti SS-leegion

 • Luba moodustada Eesti Leegion.

  Kindralkomissar Karl Siegmund Litzmann teatas, et Saksa kõrgema juhtkonna poolt on antud luba moodustada Relva-SSi alluvuses Eesti Leegion.
 • Noormeeste sundvärbamine

  Eesti Omavalitsus kuulutas välja noormeeste sundvärbamise ning sama aasta lõpul osalise sundmobilisatsiooni.
 • pataljon Narva

  pataljon Narva
  Suvel saadeti leegioni esimene allüksus rindele
 • Punaarmee üldpealetung

  Jaanuaris algas idarinde põhjalõigus Punaarmee üldpealetung.
 • Üldmobilistatsioon

  Eesti Omavalitsus kuulutas välja üldmobilistatsiooni.
 • Narva lahing

  1. aasta veebruari esimestel päevadel algas Narva lahing.
 • Sillapead

  Venelased rajasid Narva jõe läänekaldale mitu sillapead
 • Eesti Vabariigi Rahvuskomitee

 • Punaarmee läks Narva all pealetungile

 • Eesti allutamine ülemjuhatajale

  Alates 22. veebruari keskööst allutati kogu Eesti territoorium 18. armee ülemjuhatajale.
 • Õhurünnak hävitas täielikult ajaloolise Narva

 • Rünnati Jõhvit ja Tapat

 • Tallinna pommitamine

  Tallinna pommitamine
 • Rünnati Tartut

 • Venelased marssisid Narva linna

 • Venemaa lõpetas Sinimägede ründamise

 • Punaarmee hõivas Tartu, üritas liikuda Jõgeva poole

 • Suur põgenemine

  Suur põgenemine
  Eestist lahkus 80 000 inimest.
 • sinimustvalge lipp Pika Hermanni tornis

  Toimus tulevahetus
 • Valitsus lahkub Eestist

 • Nõukogude tangid sisenesid Tallinna