Korean war gettyimages 3233406

Ajalugu: sõjad eestis

 • rahutused eestis aastal 1905

  rahutused eestis aastal 1905
  Venemaal algasid rahvarahutused 22. jaanuaril 1905 pealinnas Peterburis toimunud Verise pühapäevaga. Rahutuste leevendamiseks ja mässu mahasurumiseks allkirjastas keiser Nikolai II 30. oktoobril manifesti, millega anti Venemaa Keisririigi elanikele demokraatlikke vabadusi ja laiendati valimisõigust. https://et.wikipedia.org/wiki/1905._aasta_revolutsioon_Eestis
 • Period: to

  Ajalugu: sõjad eestis

 • eesti vabariigi loomine

  Sügisel 1917 jõudis sõjategevus Eestisse. Septembris-oktoobris vallutasid Saksa väed merelt Lääne-Eesti saared. Veebruari keskel 1918 asusid sakslased idarindel pealetungile ja tungisid saartelt Mandri eestisse. https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_l%C3%A4hiajalugu#Eesti_Vabariigi_loomine
 • Eesti vabadussõda

  Eesti vabadussõda
  Vabadussõda oli Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamiseks ja kaitseks Nõukogude Venemaaga 28. novembrist 1918 kuni 2. veebruarini 1920 peetud sõda, mis hõlmas lisaks 1919. aasta 5. juunist kuni 3. juulini Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis baltisaksa väekoondistega peetud Landesveeri sõda. https://et.wikipedia.org/wiki/Vabaduss%C3%B5da
 • Nõukogude okupatsioon

  Nõukogude okupatsioon
  Nõukogude okupatsioon Eestis (1940–1941) oli Eesti Vabariigi ala okupatsioon NSV Liidu poolt Teise maailmasõja ajal, mis algas Punaarmee sissetungiga Eestisse 17. juunil 1940 ja lõppes vastavalt Saksa vägede pealetungile Saksa okupatsiooni algusega Eestis juulis-oktoobris 1941. Viimane Eesti osa, Osmussaar, jäeti punaväelaste poolt maha 3. detsembril 1941. https://et.wikipedia.org/wiki/N%C3%B5ukogude_okupatsioon_Eestis_(1940%E2%80%931941)
 • Saksa okupatsioon eestis

  Saksa okupatsioon eestis
  Ehkki eestlased olid lootnud, et Saksamaa lubab Eesti Vabariigi taastada, tuli neil peagi pettuda. Eesti alal läks kõrgem võim Saksamaa sõjaväelise valitsuse kätte, sellele allus täielikult ka väheste volitustega tsiviilvalitsus – Eesti Omavalitsus. Saksa okupatsioonile tekkis samuti opositsioon, ent see ei tegutsenud sakslaste vastu siiski sõjaliselt, sest veelgi enam kardeti Nõukogude võimu tagasi tulemist. https://et.wikipedia.org/wiki/Saksa_okupatsioon_Eestis_(1941%E2%80%931944)
 • Eesti teises maailmasõjas

  Eesti teises maailmasõjas
  Eesti Vabariik oli Teises maailmasõjas erapooletu, kuid sellest hoolimata peeti Eesti pinnal lahinguid ning Eesti kodanikud võitlesid Saksamaa, Soome ja Nõukogude vägedes Idarindel ja Karjala rindel. https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Teises_maailmas%C3%B5jas
 • Nõukogude okupatsioon

  Nõukogude okupatsioon
  Nõukogude okupatsioon Eestis (1944–1991) oli Eesti ala okupeerimine NSV Liidu poolt Teise maailmasõja käigus ja selle järel. See algas jaanuaris 1944 Nõukogude vägede sissetungiga Eestisse ning lõppes Eesti Vabariigi taastamisega augustis 1991 ja Nõukogude Liidu õigusjärglase Venemaa Föderatsiooni vägede väljaviimisega Eestist augustis 1994. https://et.wikipedia.org/wiki/N%C3%B5ukogude_okupatsioon_Eestis_(1944%E2%80%931991)
 • Eesti vabariigi taastamine

  Eesti vabariigi taastamine
  1. aastal Eesti NSV ministrite nõukogu esimeheks valitud Edgar Savisaare valitsus jätkas ametis ka Eesti Vabariigi taastamise järel 20. augustil 1991, toimides kuni tagasiastumiseni 29. jaanuaril 1992 de facto Eesti Vabariigi valitsusena.
  https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_ajalugu#Eesti_Vabariigi_iseseisvuse_taastamine