Ajalugu 20.sajand

By Romet
 • Period: to

  Esimene Maailmasõda

  Globaalselt mobiliseeriti sõjategevuseks kokku 70 miljonit sõdurit, seehulgas 60 miljonit eurooplast, tehes sellest ühe ajaloo suurima sõja. Sõja tagajärjel hukkus üle üheksa miljoni sõduri ja seitsme miljoni tsiviilisiku.Pärast sõja lõppu rajati Versaille´si süsteem, mis muutis üsna põhjalikult maailma ja eriti maailma poliitilist kaarti.
 • Period: to

  Eesti Esimeses maailmasõjas

  1. augustil 1914 Saksa keisririigi ja Venemaa keisririigi vahel alanud sõjategevusega Esimeses maailmasõjas mõjutas Eestit kõigepealt, kui Venemaa keisririiki sõjamerelaevastiku mereväebaasi ja kui keisririigi pealinna Peterburi kaitseks loodud Peeter Suure Merekindluse ja Soome lahe kaitsevööndi osa, maismaad sõjategevus esialgu ei puudutanud.
 • Veebruarirevulutsioon

  Kukutati Nikolai teine Romanov, ning kehtestati vabariik.
 • Oktoobripööre

  Venemaal haarasid võimu kommunistid.
 • Compiegne vaherahu

  Saksamaa ja Antandi riigid sõlmisid omavahel vaherahu.
 • Period: to

  Eesti Vabadussõda

  Sõdivad pooled: Eesti ratsavägi vs punaarmee,
  Eesti rahvavägi vs Landeswerhr,
  oli ka punaseid eestlaseid, kes läksid vene eest sõdima.
  Põhjused: 1) Venemaa ei leppinud riikide iseseisvumisega. 2) Vene impeeriumi taastamine. 3) Kommunistliku maailmavaate loomine.
 • Kommunistlik Internatsionaal

 • Pariisi rahukonverents

  Versaille lossis peetud rahukonverents, mis kestis üle pooleteise aasta.
 • Rahvasteliit

  Loodi Pariisis rahukonverentsil Rahvaste liit.
 • Tartu Rahu leping

  Tartu Rahu leping
  Eesti Vabariik sõlmis NV Tartu Rahu lepingu. Allkirjastas Jaan Poska. Tartu rahuleping on koostatud eesti ja vene keeles.
 • Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit (NSVL) moodustamine

 • Sultani võimu kukutamine

 • NSVL

  Moodustati Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit.
 • Türgi Vabariik

  Esimene presitent Mustafa Kemal
 • Period: to

  USA majanduslik tõus

 • Period: to

  Ülemaailmse majanduskriisi lõpp

 • Börsikrahh

  Ameerka majanduse jaoks suur vapustus, kuid see ei olnud põhjuseks, miks depressioon kujunes nii raskeks ja pikaks.
 • Period: to

  Mandžuuria kriis

 • Roosveldi võimule saamine

 • Eesti riigipööre

  Konstantin Pätsalgatas riigipöörde ning algas diktatuur, mida on nimetatud vaikivaks ajastuks.
 • Sõjaväelaste mäss

  Franscisco Franco juhtimisel
 • Period: to

  Etioopia kriis

 • Period: to

  Hispaania kodusõda

 • Müncheni kokkulepe

  Müncheni kokkulepe
  1938 nõudis Hitler Tšehhoslovakkialt sakslastega asustatud alade loovutamist; selle tõttu muutus olukord väga teravaks – Tšehhoslovakkia, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa hakkasid valmistuma sõjaks 1939 vallutasid sakslased terve Tšehhoslovakkia, väites, et riik on lagunemas; Tšehhimaa kuulutati Saksa riigi kaitse ja kontrolli all olevaks, Slovakkias aga moodustati Saksamaast sõltuv vasallriik. Suurbritannia ega Prantsusmaa ei teinud midagi ning kokkulepe osutus Tšehhoslovakkia reetmiseks.
 • Kodusõja lõppemine vabariiklaste lüüasaamisega

 • Period: to

  Eesti Teises maailmasõjas

  Eesti Vabariik oli Teises maailmasõjas erapooletu, kuid sellest hoolimata peeti Eesti pinnal lahinguid ning Eesti kodanikud võitlesid Saksamaa, Soome ja Nõukogude vägedes Idarindel ja Karjala rindel.
 • Molotovi-Ribbentropi pakt

  Molotovi-Ribbentropi pakt
  1. augustil 1939 kirjutasid kahe riigi välisministrid Vjatšeslav Molotov ja Joachim von Ribbentrop Moskvas alla mittekallaletungilepingule, mida tuntakse Molotovi-Ribbentropi pakti nime all. Sellega kohustusid nad säilitama erapooletuse, kui teine lepingupool mõne kolmanda riigiga sõtta astub. Lepingul oli ka salajane protokoll, millega NSV ja Saksamaa jagasid Euroopa riike omavahel.
 • Period: to

  Teine Maailmasõda

  Sõja käigus mobiliseeriti üle 100 miljoni sõjaväelase, mis teeb selle kogu ajaloo kõige laialdasemaks sõjaks. Sõjas tapeti üle 70 miljoni inimese, enamik neist tsiviilisikud, mis teeb sellest inimajaloo kõige verisema kokkupõrke.
 • Period: to

  Nõukogude okupatsioon Eestis

 • Period: to

  Saksa okupatsioon Eestis

 • Period: to

  Nõukogude okupatsioon Eestis

 • Tuumapomm USA

  Tuumapomm USA
  Usa-s võeti esimest korda kasutusele tuumapommid.
 • Period: to

  Külm sõda

  Oma olemuselt oli külm sõda Ida ja Lääne poliitiline, ideoloogiline ja majanduslik konflikt.
 • Tuumapomm NSVL

  Tuumapomm NSVL
  Nõukogude liidus võeti esimest korda kasutusele tuumapomm.
 • Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon - NATO

  Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon - NATO
  Organisatsioon põhineb kollektiivkaitsel, läbi mille liikmesriigid nõustuvad välise rünnaku korral vastastikust kaitset osutama.
  Link text
 • Kuuba

  Kuuba
  Usa ja NSVL vahel puhkenud tüli Kuubas asetsevate rakettide üle.
 • Kaugmaaraketid

  Kaugmaaraketid
  Usa-s ja NL-s hakati kasutama kaugmaarakette. Kaugmaaraketid olid raketid, mis võisid toimetada lõhkeaine igasse maailma nurka.
 • Korea sõda

  Korea sõda
  Hiina ja NL poolt toetatud Põhja-Korea sõdis Usa ja teiste poolt toetatud Lõuna-Korea vastu. Sõda, mis kestis tänase päevani, kuni hiljuti hakkas Põhja-Korea juht Kim Jong Un lahtuma ja rahu poole liikuma.
 • Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine.

  Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine.
  Sellest hakkas kujunema Euroopa Liit. Missiooniks oli liikmesmaade majanduse arendamine, töökohtade loomine ja kodanike elatustaseme parandamine.
 • Kagu-Aasia

  Kagu-Aasia
  Vietnamis jälle võitlesid omavahel USA ja NSVL. Seekord USA kaotas.
 • Vin diesel

  Vin diesel
  sündis Vin diesel, tuntud ka kui Mark Sinclair
 • Pingelõdvendus

  Usa ja NSVL sõlmivad omavahel mitmeid relvastust piiravaid lepinguid.
 • NSVL huku algus

  NSVL juhid mõistavad, et ei suuda võita USA võidurelvastumises.Hakkavad muudatusi tegema.
 • Eesti venestamine

  Eesti venestamine
  Asendati Käbin vene-meelse Karl Vainoga.
 • Afganistan

  Afganistan
  NSVL väed tungivad Afganistaani ja üritavad võimu haarata. See sõda lõppuks ei osutu kasulikuks.
 • R. Reagan

  R. Reagan
  Usa-s valiti presidentiks Ronald Reagan, kes asus Usa-d reformima ja tõi ta välja majanduskriisist.
 • Period: to

  Laulev revolutsioon

  Laulev revolutsioon hõlmab aastail 1987–1991 Eestis, Lätis ja Leedus toimunud ühiskondlik-poliitilisi sündmusi, millega saavutati vabadus.
  Olulisteks osadeks olid koos laulmised nii öösel kui ka päeval.
 • Period: to

  Eesti taasiseseisvumine

  1. augustil 1991 kell 23.02 võttis parlamendi kohuseid täitnud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik: "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest."
 • NSVL hukatus

  NSVL hukatus
  Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit laguneb.