Eesti II Maailmasõjas

 • Nõukogude võimuesindajate organiseeritud meeleavaldus Vabaduse väljakul.

  Meeleavaldus korraldati Moskva ultimaatumis esitatud nõudmiste toetuseks. Osalesid eelkõige vabrikutöölised.
 • Molotov-Ribbentropi pakt

  Pakt Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, mis välistasid teineteise ründamist. Salajase lisaprotokolliga jagati Euroopa ära kummagi mõjusfäärideks. Eesti kuulus Nõukogude Liidu mõjusfääri.
 • Teise maailmasõja algus

  Saksamaa ründab Poolat ning paar nädalat hiljem e 17. septembril ründab Punaarmee Poolat. Saksamaale kuulutasid Prantsusmaa ja Suurbritannia sõja juba 3. Septembril. Eesti otsustas end neutraalseks kuulutada.
 • Orzeli juhtum

  15.09.1939 jõudis Tallinna sadamsse Poola allveelaev Orzel, mida neutraliteediseadusele vastavalt oleks Eesti pidanud kinni hoidma ja kahjutuks tegema. Siiski allveelaeval põgenes ning Eestit süüdistati neutraiteediseaduse rikkumises.
 • Baaside leping

  Baaside leping e vastastikuse abistamise pakt lubas Nõukogude Liidul Eesti territooriumile luua sõjalaevastiku baasid. Pakti pidi allkirjastama välisminister Karl Selter. kokkulepe esitati juba 24. septembril. Käskkirja agressiooni alustamiseks andis välja Kliment Vorošilov 26. septembril.
 • Baaside toomine Eesti territooriumile - agressiooni algus

  Eesti nõustus baaside rajamisega oma territooriumil, sest piisavad kaitsevahendid/meetmed/ressursid puudusid vastupanu osutumiseks.
 • Läti allkirjastamas baaside lepingut

 • Leedu allkirjastamas baaside lepet

 • Eestisse jõuavad Vene miinilaevad

 • Eestisse algas maavägede sissemarss

 • Talvesõja algus Soomes

  Soomele esitati samuti ultimaatum Nõukogude Liidu poolt baase rajada, kuid Soome polnud sellega nõus ning vallandus Talvesõda.
 • Period: to

  Talvesõda Soomes

  Soome võitleb Punaarmee vastu, keeldudes baaside leppest ning lõpuks peab loobuma 1/10 oma territooriumist. Soome toetuseks viidi rahva seas läbi mitmeid üleskutseid, korjandusi, abi. Eesti ise üritas poliitiliselt säilitada oma neutraalsust ja mitte sekkuda.
 • Uus ultimaatum täiendavate vägede sissetoomiseks Leedule

 • Juuni küüditamine

  Küüditatakse ametnike, poliitikute jt eliidi hulka kuuluvate naisi ja lapsi. Mehed saadeti vangilaagritesse.
 • Ultimaatumid Eestile ja Lätile täiendavate vägede sissetoomiseks

 • Balti riikide okupeerimine. Narva diktaat. Kontrolli üleminek Punaarmeelastele.

  Nõukogude garnisonid paigutati kõikidesse suurematesse asulatesse, Tallinn läks baasvägede kontrolli alla ning Laidoned pidi alla kirjutama Narva diktaadile. Dokumendiga anti kõigi ühenduste kontroll Punaarmee kätesse.
 • Ždanovi visiit Tallinnasse

  Ždanov tuleb Tallinnasse läbi mängima võimu ülevõtmist. Ta nõuab uut valitsuse ametisse nimetamist. Saadab Pätsi ja tema pere eriasumisele.
 • Päts nimetab ametisse uue valitsuse

  Valitsuse moodustasid vasksotsialistid ja vasakpoolsed haritlased. Peaministriks sai Johannes Vares-Barbarus
 • Period: to

  Balti valimised

  Valida sai vaid Moskva-maalseid kandidaate Eesti Töötava Rahva Liidust. Valimised toimusid kõikides Balti riikides samal ajal. Valimised olid ehtnõukogulikud.
 • Riigivolikogu kuulutab välja ENSV

  Kuulutatakse välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja palutakse selle vastuvõtmist Nõukogude Liidu koosseisu.
 • Anneksioon

  Eesti liitmine Nõukogude Liiduga
 • Eesti SS-leegioni asutamine

 • Period: to

  Saksa okutasioon

 • Saksamaa ründab Nõukogude Liitu

 • Period: to

  Suvesõda

 • Period: to

  Porkuni lahing

  Lahing kestis Narva all pea 7 kuud.