Eesti II maailmasõjas

 • Molotov-Ribbentropi pakt

  Molotov-Ribbentropi pakt
  Molotov-Ribbentropi pakt (Nõukogude Liidu ja Saksamaa mittekallaletungi lepe)
  Salajane lisaprotokoll, millega jagati mõjusfäärid Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel
 • Orzeli juhtum

  Orzeli juhtum
  Eesti kuulutab alguses et on neutraalne, pidi selleks Poola allveelaeva Orzel’i interneerima, kuid see põgeneb. Nõukogude Liit kasutab ettekäändeda, et Eestit süüdistada selles, et ei oldud neutraalsed ning sõlmitakse vastastiku abistamise leping.
 • Baaside leping

  Baaside leping
  1. Sept baaside leping. Algab baaside aeg Eestis, Nõukogude Liit ei taha riigikorda muuta end tahab oma baasid siiski Eestisse tuua. (Paldiski, Hiiumaa, Saaremaa, Lääne-Eesti)
 • Sõjaväe baaside rajamine

  Sõjaväe baaside rajamine
  1. Okt saabuvad punaväed Eestisse ning alustavad oma üksuste paigutamist.
 • Umsiedlung

  Umsiedlung
  Hitler esitab üleskutse, et kõik sakslased naaseksid oma kodumaale.
  Baltisakslaste ümberasumine samal kuupäeval 18. Okt.
 • Eesti ja Läti okupeerimine

  Eesti ja Läti okupeerimine
  Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile ultimaatumi, nõuti 100 000 punaväelase sisenemist riiki ning nõukogude meelset valitsust. Eesti ja Läti võtsid pakkumise vastu, kuna sõjaline vastupanu tundus võimatuna.
 • Meeleavaldused + Johannes Vares Barbaruse ametisse nimetamine

  Meeleavaldused + Johannes Vares Barbaruse ametisse nimetamine
  1. Juunil toimunud meeleavaldused olid korraldatud Nõukogude luureteenistuse poolt. Öösel valmistuti selleks ette, koondati töölistest koosnev rahvamass, kuid jagati neile kätte loosungid, mida karjuda ning valmis kirjutatud teesid. Järgmisel päeval liikusid rahvaga koos sõdurid ja soomusmasinad, kuni jõuti Kadrioru lossini ning lasti ametisse nimetada nukuparlament.
 • Parlamendivalimised

  Parlamendivalimised
  Nõukogude eestvedamisel toimuvad 14.-15. juulil parlamendivalimised. Kuid tegemist oli nukuparlamendiga - kõik teised kandidaadid olid valimisnimekirjast eemaldatud.
 • Annekteerimine

  Annekteerimine
  Nõukogude Liidu Ülemkogu vormistas Balti riikide annekteerimise ning liitis need enda koosseisu.
 • Period: to

  Nõukogude okupatsioon

  Balti riigid sovetiseeriti- majandus riigistati, maareform - jõukamate talude maad uusmaasaajatele, tõusid palgad, sotsiaalabi paranes, kaupade hinnad kallinesid, poodides tekkis defitsiit, tsensuur, piiratud kodanikuvabadused, poliitilised repressioonid - vangilaangrid, hukkamised NSV kriminaalkoodeksi järgi.
 • Küüditamine

  Küüditamine
  1. Aasta juunis Balti riikides massiline inimeste Siberisse sundasumisele saatmine. Kokku küüditati natukene üle 10 000 inimese.
 • Period: to

  Suvesõda + partisanid

  Inimestes põhjustas Nõukogude režiim sügavat rahulolematust ning seepärast oldi sakslaste lähenemise tõttu isegi õnnelikud. Loodi partisanide ehk metsavendade üksused, kuid vastuseks Nõukogude Liit ainult tugevdas repressioone. Juuli algul haaras Lõuna-Eestit üldine vastuhakk - toimusid lahingud Kilingi-Nõmmel, Häädemeestes ja Kautlas. Puhkes ülestõus Tartus ning linn vabastati punaste võimu alt.
 • Saksamaa kuulutab sõja Nõukogude Liidu vastu

 • Sakslaste eelüksused jõuavad Eestisse

  Sakslaste eelüksused jõuavad Eestisse
 • Atlandi Harta väljakuulutamine

  Atlandi Harta väljakuulutamine
  USA ja Suurbritannia vahel sõlmitud kokkulepe sõjajärgse maailmakorralduse üle. Eestis tekkis selle peale läänedemokraatiale vastupanuliikumine.
 • Sakslased vallutavad Tallinna

  Sakslased vallutavad Tallinna
  1. Augustil vallutavad sakslased vabathtlike abiga Tallinna. Rahvas võtab nad rõõmuga vastu.
 • Period: to

  Saksa okupatsioon

  Massilised juutide hukkamised Kalevi-Liival ja Kloogal, iseseisvust ei taastatud, võimu teostas kindralkomissaar Karl-Siegmund Litzmann + Eesti Omavalitsus eesotas Hiljar Mäega. Endiselt lubati tegutseda metsavendade üksustele tugineval Omakaitsel.
  1942. kuulutati välja SS-i kuuluva Eesti Leegioni loomine, sundmobilisatsioon. Paljud, kes liituda ei tahtnud, põgenesid Soome, et võidelda Soome + Eesti vabaduse eest, neid hakati kutsuma Soomepoisteks.
 • Jüri Uluots

  Jüri Uluots
  Läänelikuse vastupanuliikumise eestvedaja, presidendi kohuste täitja ning viimane peaminister Jüri Uluots - 1944. aasta alguseks asus koos oma lähikonnaga koostööle põrandaaluse Eesti Vabariigi Rahvuskomiteega.
 • Leningradi blokaadi lõppemine

  Leningradi blokaadi lõppemine
  1. Aasta veebruariks on Punaarmee Leningradi blokaadist läbi murdnud ning tungib taas läände. Sõjategevus jõuab uuesti Eesti pinnale.
 • Punaarmee jõuab Narva jõeni

  Punaarmee jõuab Narva jõeni
  Lahingud Narva all ja Sinimägedes 7 kuu vältel. Kuulutatakse välja üldmobilisatsioon.
 • Märtsipommitamine

  Märtsipommitamine
  Nõukogude lennuväe pommirünnak Tallinnale, Narvale, Tartule, Pärnule. Hukkus ligi 750 inimest, peavarjuta jäi 20 000.
 • Jüri uluotsa käskkiri valitsuse moodustamiseks

  Jüri uluotsa käskkiri valitsuse moodustamiseks
  1. aasta septembri langes Soome sõjast välja, Saksa väed viidi Eesti mandrilt välja. Seda hetke otsustati kasutada iseseisvumise taastamiseks. Jüri Uluots nimetab ametisse Otto Tiefi juhitud valitsuse.
 • Porkuni lahing

  Porkuni lahing
  Üks kõige laastavamaid lahinguid.
 • Punaarmee vallutab taas Tallinna

  Punaarmee vallutab taas Tallinna
  Punaarmee vallutab taas Tallinna, uus valitsus arreteeritakse ning saadetakse Siberisse vangilaagritesse. Eestis algab taas Nõukogude okupatsioon.