Euroopa kujunemine

 • Jan 10, 1000

  800 000 aastat tagasi

  Inimeste eellased jõudsid Aafrikasse.
 • Jan 1, 1101

  30 000aastat tagasi

  neandertallassed surid välja teadmata põhjustel
 • Jan 17, 1201

  16 000-12 000 aastat tagasi

  Sel ajal vabanesid jääkattest tänased Eesti alad.Üsna varsti pärast seda jõudsid siia ka esimesed nüüdiseurooplastest asukad
 • Jan 10, 1302

  200000-150000 aastat tagasi

  sel ajal arenes Ida-Aafrikas välja uus inimeste liik- HOMO SAPIENS. 40 00 aastat tagasi jõudsid meie esivanemad- HOMO SAPIENSID Euroopasse
 • Jan 17, 1336

  6000-5000 aastat tagasi

  Eestis alustati algelise põlluharimise-ja karjakasvatusega
 • Jan 17, 1339

  alepõllundusele järgnenud aegadel

  asustus nihkus veekogude äärest kaugemale sisemaale
 • Jan 17, 1412

  keeleareng

  soome-ugri keeltest arenes ajapikku välja eesti keel
 • hetki hiljem

  inimesed asusid oma elu korraldama riikluse põhimõttel
 • kaardipildi loomine

  lähemalt hakati käsitlema Eesti ja kogu Euroopa rahvastikku ja majandust, millele järgnes Euroopa kaardipildi loomine
 • kaardi kujundamine

  määrati kindlaks riikide territoorium, pindala ja asukoht
 • Period: to

  Viini kongress

  võrreldi poliitilist kaarti tänapäevaste kaartidega
 • Euroopa kaart

  tänapäevaase Euroopa poliitilise kaardi kujunemine
 • euroopa poliitilise kaardi kujunemise lõpp

  Euroopa poliitilise kaardi kujunemise etapp lõppes Esimese maailmasõjaga, kui Euroopas tekkis liigselt palju uusi riike
 • Lõuna-Prantsusmaa Cro-Magnoni koobas

  Euroopast leiti esimeses HOMO SAPIENSI skeleti jäljed
 • kaardi muudatus

  Idapoolse Euroopa poliitiline kaart muutus oluliselt Teise maailmasõja tulemusel.1940. aastal annekteeris NSV Liit Eesti, Läti ja Leedu.
 • suurriikide loomine

  USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa okupatsiooni baasil moodustus 1949 aastal demokraatliku riigina Saksamaa Liitvabariik.Sellele vastukaaluks lõi Nõukogude Liit oma satelliitriigina kommunistliku Saksa Demokraatliku Vabariigi
 • uus aerng euroopa poliitilises liigituses

  algas 1989.aastal, mil varises kokku Nõukogude Liitule tuginenud sotsialistlik maailmasüsteem.
 • berliini müür

  Lammutati 1961.aastal loodud Berliini müür ning 1990. aasta oktoobris ühinesid Saksa Demokraatlik Vabariik ja Saksa Liitvabariiktaas üheks riigiks.
 • august

  1991.augustist on Läti, Eesti ja Leedu jälle iseseisvad riigid
 • 1991 ja 1992

  eraldusid neli varasemat vabariiki Sloveenia, Horvaatia , Makedoonia ning Bosnia ja Hertsogoviina
 • euroopa riigi jagunemine

  1993.aastal jagunes Tšehhoslovakkia Tšehhiks ja Slovakkiaks
 • Serbia eraldumine

  Endise Jugoslaavia järglasriigiks jäänud Serbiast eraldus 2006. aastal Montenegro ja 2008. aastal Euroopa noorima riigina Kosova