Eesti lipp

Eesti riigi ajalugu

 • Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu (Maapäev) tunnistas end kõrgeimaks võimuks Eestis

 • Maapäeva Vanematekogu kuulutas Tallinnas välja iseseisva Eesti Vabariigi (EV) ja moodustas esimese Ajutise Valitsuse

 • Period: to

  Saksa okupatsioon kogu Eesti alal

 • Vabadussõja algus

  Vabadussõja algus
 • Period: to

  Valiti Eesti Asutav Kogu (EAK), mis pani vormilise aluse Eesti riiklusele.

  1. - 07. 04. 1919
 • 23. 04. 1919 Asutava Kogu esimene istung – Eesti parlamendi sünnipäev

  23. 04. 1919  Asutava Kogu esimene istung – Eesti parlamendi sünnipäev
 • Tartus kirjutati alla rahuleping EV ja Vene SFNV vahel, millega Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust

 • EAK võttis vastu EV esimese põhiseaduse. Selle järgi oli Eesti parlamentaarne demokraatlik vabariik

 • Eesti võeti Rahvasteliidu liikmeks

 • Period: to

  Rahvahääletusel kiideti heaks uue põhiseaduse eelnõu

 • Riigipööre ja mõõdukalt autoritaarse režiimi kehtestamine. Võim koondus riigivanem Konstantin Pätsi kätte

 • Rahvuskogu võttis vastu EV kolmanda põhiseaduse, mis tähendas sammu demokraatia poole. Loodi suurte volitustega presidendi institutsioon ja kahekojaline Riigikogu

 • EV presidendiks valiti Konstantin Päts

  EV presidendiks valiti Konstantin Päts
 • NSV Liit ja Saksamaa sõlmisid mittekallaletungilepingu, mille salaprotokollide järgi kuulus Eesti NSV Liidu mõjupiirkonda

 • Sõja ähvardusel sundis NSV Liit Eestit alla kirjutama vastastikuse abistamise lepingule, mis lubas rajada Eestisse punaarmee baase ja muutis Eesti NSV Liidu protektoraadiks

 • Period: to

  Punaarmee okupeeris Eesti

 • NSV Liit annekteeris Eesti, vallandus massiline terror

  NSV Liit annekteeris Eesti, vallandus massiline terror
 • Esimese suurküüditamise algus: Venemaale viidi üle 10 000 inimese

 • Saksamaa tungis kallale NSV Liidule ja vallutas Eesti. Eesti lülitati riigikomissariaadi Ostland koosseisu kindralkomissariaadina

 • Period: to

  Saksa okupatsioon asendus Nõukogude okupatsiooniga, 70 000 eestlast põgenes massiterrori eest Läände

  Sügisel
 • Üle 20 000 inimese küüditati Siberisse

 • Esimene suurem poliitiline meeleavaldus Tallinnas Hirvepargis

 • 300 000 osavõtjaga rahvakogunemine "Eestimaa laul"

  300 000 osavõtjaga rahvakogunemine "Eestimaa laul"
 • ENSV XI Ülemnõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni

 • "Balti kett" Tallinnast Vilniuseni (2 miljonit inimest)

  "Balti kett" Tallinnast Vilniuseni (2 miljonit inimest)
 • Period: to

  Eesti Kongressi I istungjärk otsustas taastada EV õigusliku järjepidevuse alusel

 • Ülemnõukogu kuulutas välja EV taastamise ja üleminekuperioodi

 • Referendum Eesti riikliku iseseisvuse taastamise kohta (poolt 77,8 % hääletanuist)

 • Rahvuslike jõudude kokkuleppe alusel võttis Ülemnõukogu vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus ja moodustada Ülemnõukogu ja Eesti Komitee esindajatest Põhiseaduse Assamblee

 • Period: to

  Põhiseaduse Assamblee töötas välja EV põhiseaduse eelnõu

 • Eesti võeti ÜRO liikmeks

  Eesti võeti ÜRO liikmeks
 • Rahvahääletusel võeti vastu EV põhiseadus

 • Riigikogu valis EV presidendiks Lennart Meri

  Riigikogu valis EV presidendiks Lennart Meri
 • Riigikogu võttis vastu põhiseadusliku riigikorra taastamise deklaratsiooni

 • Viimased Vene väed lahkusid Eestist

 • Valimiskogu valis Lennart Meri teist korda EV presidendiks

 • Algasid Eesti läbirääkimised Euroopa Liiduga

 • Valimiskogu valis EV presidendiks Arnold Rüütli

  Valimiskogu valis EV presidendiks Arnold Rüütli
 • Period: to

  Praha tippkohtumisel esitati Eestile kutse liitumisläbirääkimistele ühinemiseks NATO-ga

 • Rahvahääletusel otsustati ühinemine Euroopa Liiduga(poolt 66,8 % hääletanuist)

 • Eesti astus NATO-sse

  Eesti astus NATO-sse
 • Eesti ja Euroopa Liidu liitumislepingu jõustumine

  Eesti ja Euroopa Liidu liitumislepingu jõustumine
 • Valimiskogu valis EV presidendiks Toomas Hendrik Ilvese

  Valimiskogu valis EV presidendiks Toomas Hendrik Ilvese