Mednarodni dnevi

 • Dan izobraževanja

  Dan izobraževanja
  Mednarodni dan izobraževanja poudarja temeljno pravico vsakogar do izobraževanja, ki gradi bolj trajnostno, vključujočo in miroljubno prihodnost. Spodbulja razpravo o tem, kako okrepiti izobraževanje kot javno prizadevanje in skupno dobro, kako usmerjati digitalno preobrazbo, podpreti učitelje, zaščititi planet in odkleniti potencial v vsakem človeku, da prispeva k skupni blaginji in našemu skupnemu domu.
 • Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

  Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
  Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta je na svojem zasedanju 1. novembra 2005 z resolucijo 60/7 proglasila Generalna skupščina Združenih narodov kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve fašističnega in nacističnega holokavsta.
  Obeležen je s slovesnostmi in dejavnostmi na sedežu Združenih narodov v New Yorku in v pisarnah Združenih narodov po vsem svetu.
 • Dan žensk in deklet v znanosti

  Dan žensk in deklet v znanosti
  Znanost in enakost spolov sta ključnega pomena za doseganje mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, vključno z Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Cilj je doseči popoln in enak dostop do znanosti in sodelovanje v njej za ženske in dekleta.
 • Svetovni dan radia

  Svetovni dan radia
  1. februar je izbrala za svetovni dan radia Generalna skupščina Združenih narodov – na ta dan leta 1946 je bil namreč ustanovljen radio Združenih narodov.
 • Dan maternih jezikov

  Dan maternih jezikov
  Namen mednarodnega dneva maternih jezikov je spodbujanje spoštovanja tako lastne materinščine kot tudi drugih ljudi ter njihovih materinščin in kultur. Materni jezik je tisti, s katerim nas mama prvič nagovori, ko povemo svojo prvo besedo. Z maternim jezikom se najlažje izražamo, razmišljamo, pišemo, sanjamo in na splošno komuniciramo.
 • Mednarodni dan žena

  Mednarodni dan žena
  Praznuje ga okoli 100 držav. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Večino so ga praznovali v socialističnih in komunističnih državah (v Sloveniji prvič v Trbovlju).
  Tudi v Sloveniji je potekal boj za pravice in enakopravnost žensk.
 • Svetovni dan poezije

  Svetovni dan poezije
  UNESCO je leta 1999 21. marec razglasil za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po vsem svetu. UNESCOV namen je zagotoviti prepoznavnost ter spodbuditi nacionalna, regijska ter mednarodna poetska gibanja.
 • Svetovni dan vode

  Svetovni dan vode
  Svetovni dan voda obeležujemo vsako leto 22. marca, od leta 1992, ko je bil izbran na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem mestu Riu de Janeiro. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.
 • Dan športa za razvoj in mir

  Dan športa za razvoj in mir
  Generalna skupščina Združenih narodov in Mednarodni olimpijski komite sta 6. april izbrala za mednarodni dan športa za razvoj in mir.
 • Svetovni dan Zemlje

  Svetovni dan Zemlje
  Dan Zemlje se obeležuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. Prvi Dan Zemlje je bil 22. aprila 1970 in ga zdaj koordinira globalna mreža Dneva Zemlje. Dogodek vsakoletno praznujejo v več kot 192 državah.
  Leta 1969 je na Unescovi konferenci v San Franciscu mirovni aktivist John McConnell predlagal dan spomina na Zemljo, ki bi se praznoval na prvi pomladni dan 21. marca 1970. Ta dan je kasneje potrdil Generalni sekretar OZN U Thant.
 • Dan knjige in avtorskih pravic

  Dan knjige in avtorskih pravic
  Svetovni dan knjige in avtorskih pravic je posvečen promociji branja, tiska in zaščite avtorskih pravic. Želi spodbuditi ljudi k branju.
 • Svetovni dan svobode tiska

  Svetovni dan svobode tiska
  1. maja obeležujemo svetovni dan svobode tiska. Unescova resolucija iz leta 1991 poudarja, da so svobodni, pluralni in neodvisni mediji temeljna sestavina demokratične družbe.
 • Mednarodni dan svetlobe

  Mednarodni dan svetlobe
  Organizacija ZN Unesco je 16. maj razglasila za mednarodni dan svetlobe. Ta dan obeležuje vlogo svetlobe v znanosti, kulturi in umetnosti, izobraževanju in trajnostnem razvoju ter na raznolikih področjih, kot so medicina, komunikacija in energija.
 • Svetovni dan čebel

  Svetovni dan čebel
  1. maja praznujemo svetovni dan čebel. Pobudo zanj je pred osmimi leti dala prav Slovenija. 20. maja 1734 se je rodil slovenski pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Svetovni dan čebel je priložnost, da spregovorimo o težavah, ki zadevajo eno najpomembnejših živalskih vrst na svetu.
 • Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

  Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
  Tri četrtine velikih svetovnih konfliktov ima kulturno razsežnost, zato je za mir, stabilnost in razvoj nujno in potrebno zapolniti vrzeli med kulturami. Unesco je leta 2001 sprejel splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti in 21. maj razglasil za Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.
 • Svetovni dan okolja

  Svetovni dan okolja
  Svetovni dan okolja, ki ga vsako leto obeležujemo 5. junija, je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1972, da bi zaznamovala začetek Konference o človekovem okolju v Stockholmu. Na ta dan je sprejela tudi sklep, s katerim je ustanovila Program Združenih narodov za okolje.
 • Svetovni dan oceanov

  Svetovni dan oceanov
  Svetovni dan oceanov je namenjen ozaveščanju ljudi o pomembni vlogi oceanov v našem okolju. Ob tej priložnosti se veliko organizacij povezanih z oceani odloči za dan odprtih vrat
 • Dan avtohtonega prebivalstva

  Dan avtohtonega prebivalstva
  1. decembra 1994 je Generalna skupščina 9. avgust razglasila za mednarodni dan avtohtonega prebivalstva. Na ta dan se je leta 1982 prvič srečala delovna skupina za avtohtono prebivalstvo. S praznovanjem mednarodnega dne avtohtonega prebivalstva je mednarodni skupnosti dana možnost, da obnovi načela spoštovanja človekovih pravic in da poskuša najti rešitve za odpravo težav avtohtonega prebivalstva.
 • Dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

  Dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev
  Generalna skupščina ZN je leta 2007 razglasila 25. marec za mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji.
 • Dan demokracije

  Dan demokracije
  Mednarodni dan demokracije je novembra 2007 z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Na ta dan so leta 1997 v Medparlamentarni uniji (IPU), svetovnem združenju parlamentov, sprejeli univerzalno deklaracijo o demokraciji, kamor so zapisali demokratične vrednote in temeljne elemente demokratičnega vladanja.
 • Mednarodni dan miru

  Mednarodni dan miru
  Združeni narodi so 21. september razglasili za mednarodni dan miru, saj želijo pozvati vse narodnosti, da odpravijo vsakodnevno sovražnost in si na podlagi informacij ter splošnega zavedanja prizadevajo za mirno reševanje sporov.
 • Svetovni dan učiteljev

  Svetovni dan učiteljev
  Na ta dan se je podpisal dokument o priporočilih o položaju učiteljev. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih.
 • Mednarodni dan boja proti revščini

  Mednarodni dan boja proti revščini
  Dan je bil ustanovljen v spomin na proteste leta 1987, ko se je na ulicah zbralo več sto tisoč ljudi, da bi opozorili na kršenje človekovih pravic ter lakoto in revščino, ki je prevladala med prebivalstvom
 • Svetovni dan OZN

  Svetovni dan OZN
  Delovanje OZN posega na različna področja kot so varnost, socialno-ekonomski razvoj, človekove pravice, humanitarne dejavnosti, razvoj mednarodnega prava. Reševanje varnostnih problemov pa sodi med njene primarne dejavnosti. Ta njena vloga temelji na načelu kolektivne varnosti, ki naj zagotovi, da bo vsaka država, ki bi ogrožala mir ali izvajala agresivno dejanje izpostavljena različnim kolektivnim ukrepom in tudi vojaškim akcijam vseh ostalih.
 • Svetovni dan znanosti za mir in razvoj

  Svetovni dan znanosti za mir in razvoj
  Specializirana Organizacija združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti in kulture, UNESCO, je 10. november razglasila za Svetovni dan znanosti za mir in razvoj.
 • Mednarodni dan strpnosti

  Mednarodni dan strpnosti
  Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. Razglasitev je sovpadala s 50. obletnico nastanka UNESCA in podpisa Unescove ustave 16. novembra 1945. V ustavni preambuli UNESCA med drugim tudi piše: »Če naj se mir ne razblini, mora biti zgrajen na temeljih intelektualne in moralne solidarnosti človeštva.«
 • Svetovni dan filozofije

  Svetovni dan filozofije
  UNESCOV svetovni dan filozofije je dogodek, posvečen osveščanju globalnega prebivalstva glede izjemnega pomena te discipline za negovanje kritičnega mišljenja, kulture dialoga, miru in promocije človekovih pravic.
 • Dan boja proti nasilju nad ženskami

  Dan boja proti nasilju nad ženskami
  Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami se izpostavlja ničelno toleranco do vseh vrst nasilja nad ženskami in dekleti. Pravica do osebne varnosti in dostojnega življenja brez nasilja je ena temeljnih človekovih pravic. Kakršnakoli oblika nasilja, ki temelji na zlorabi moči ene osebe nad drugo, pomeni poseg v temeljne človekove pravice.
 • Svetovni dan boja proti AIDS-u

  Svetovni dan boja proti AIDS-u
  Svetovni dan aidsa je Svetovna zdravstvena organizacija na srečanju ministrov za zdravje in vodij programov za preventivo aidsa razglasila leta 1988 in vse odtlej je to pomemben mednarodni dan. Na ta dan je značilno da si ljudje na roko pripnejo rdečo pentljo.
 • Dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami

  Dan invalidov in ljudi s posebnimi potrebami
  1. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1992 v resoluciji 47/3. Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami nagovarja in opozarja, naj se dosledno izvajajo načela enakih možnosti in enako obravnavo. Poziva nas, da preprečujemo diskriminacijo, ki jo doživljajo invalidi in osebe s posebnimi potrebami na različnih področjih.
 • Svetovni dan človekovih pravic

  Svetovni dan človekovih pravic
  Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic. Omenjena deklaracija predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje.
 • Svetovni dan migrantov

  Svetovni dan migrantov
  Svetovni dan migrantov je bil razglašen v spomin na sprejetje Mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin. Z dnem se želi opozoriti na pomen dostojnega dela za migrante. Pravica do dela je ena izmed najpomembnejših človekovih pravic, za migrante pa je možnost dela garancija za dostojno življenje in uspešno integracijo