Celulas madres

LÍNIA DEL TEMPS DELS ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS RELACIONATS AMB LA CÈL·LULA

 • Period: to

  Abans de la teoria cel·lular

 • R. Hooke

  R. Hooke
  Va anomenar "cèl·lules" els buits que va observar en làmines de suro.
 • A. Van Leeuwenhoek

  A. Van Leeuwenhoek
  Va elaborar el microscopi senzill per observar microorganismes.
 • R. Brown

  R. Brown
  Va descobrir el nucli cel·lular observant cèl·lules vegetals.
 • J. E. Purkinje

  J. E. Purkinje
  Va anomenar "protoplasma" el fluid cel·lular, el citoplasma.
 • Period: to

  Postulació de la teoria cel·lular

 • M. Scheleiden

  M. Scheleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estan formats per cèl·lules.
 • T. Schwann

  T. Schwann
  Va proposar què la cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
 • R. Virchow

  R. Virchow
  Va postular la frase "tota cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula".
 • Period: to

  Després de la teoria cel·lular

 • S. Ramón y Cajal

  S. Ramón y Cajal
  Va descobrir el caràcter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • August Weismann

  August Weismann
  Va ampliar la informació de Virchow des d'un punt de vista evolutiu ressaltant que hi ha una continuïtat ininterrompuda entre les cèl·lules actuals (i els organismes que elles componen) i les cèl·lules primitives que van aparèixer per primera vegada sobre la Terra fa 3500 milions d'anys.
 • Édouard Chatton

  Édouard Chatton
  La cèl·lula és la unitat estructural i funcional bàsica dels éssers vius. Però tot i compartir una sèrie de característiques essencials pel que fa a estructura i funció, no totes les cèl·lules presenten el mateix nivell de complexitat, podent-se distingir en cèl·lules procariotes i cèl·lules eucariotes., tal com va assenyalar Chatton.
 • L. Margulis

  L. Margulis
  Va postular com es van originar les cèl·lules eucariotes.