Una historia de les idees: Anton von Enzberg

 • 600 BCE

  Asia menor

  Asia menor
  Tot comença amb les colònies de l’Àsia Menor. L'aparició de les monedes fa possible un món d’abstracció on entren a escena els primers “filòsofs”, que s’admiren davant el món i pretenen explicar-lo.
 • Period: 600 BCE to 334 BCE

  Bressol de l'occident

 • 427 BCE

  Plató

  Plató
  Plató, va projectar una teoria dirigida al coneixement segur (el món de les idees), i als fonaments de l’educació i la teoria política.
 • 399 BCE

  Socrates

  Socrates
  Sòcrates i les escoles socràtiques comencen a preocupar-se de l’individu, de la seva dimensió moral i intel·lectual.
 • 384 BCE

  Aristoteles

  Aristoteles
  Aristòtil, pare de gran part de la terminologia científica i filosòfica, va dirigir la mirada al món de les coses mateixes (ja no al de les idees), al llenguatge i la seva relació amb aquest món, i a l’ésser polític, l’ésser humà.
 • 334 BCE

  Alexandre el gran

  Alexandre el gran
  Va crear un dels majors imperis del món antic, abastant des de l'actual Grècia fins a l'Índia (incloent-hi Egipte). Va unificar Occident i Orient (l'imperi grec i persa) sota un únic mandat, llengua i moneda.
 • Period: 334 BCE to 476

  El naixement de l'imperi

 • Period: 323 BCE to 30 BCE

  L'hellenisme

  L'hel·lenisme va ser un període de la història, en on va començar a produir-se un important desenvolupament en matèria cultural per als grecs en tot el territori mediterrani, específicament des de la península Ibèrica fins a l'orient. Aquest període va estar comprès des de la mort d'Alexandre magne fins a la defunció de cleopatra.
 • 4 BCE

  L'epicureisme

  L'epicureisme
  L'epicureisme és una doctrina creada per Epicur, la qual ha entre els segles IV aC i III dC. Generalment l'epicureisme és considerat com una escola hel·lènica.
 • 3 BCE

  L'estoïcisme

  L'estoïcisme
  Com estoïcisme s'anomena la doctrina filosòfica que practicava el domini de les passions que pertorben la vida valent-se de la virtut i la raó. Com a tal, el seu objecte era aconseguir la felicitat i la saviesa prescindint de les comoditats, els béns materials i la fortuna.
 • 3 BCE

  L'escepticisme

  L'escepticisme
  L'escepticisme és un corrent filosòfic que nega que existeixi la veritat objectiva, dubtant així de tot el que l'envolta. L'escepticisme es converteix així en una filosofia que dubta de tot, fins i tot del que sembla innegable i evident.
 • 1 CE

  El cristianisme

  El cristianisme
  El cristianisme va sorgir en el món hel·lenístic sincretista de segle I, que estava dominat pel dret romà i la cultura grega. La cultura hel·lenística va tenir un profund impacte en els costums i pràctiques dels jueus, tant a la Terra d'Israel com a la Diàspora.
 • 476

  Caiguda de l'imperi romà

  Caiguda de l'imperi romà
  Va ser el període de declivi de l'Imperi romà d'Occident en què va perdre l'autoritat d'exercir el seu domini i el seu vast territori va ser dividit en nombroses entitats polítiques successores.
 • Period: 476 to 1543

  L'ordre de deu

 • 1024

  La teoria de l’atmosfera primitiva d'Operin

 • 1400

  L'humanisme

  L'humanisme
  L'Humanisme és un corrent intel·lectual i cultural que trenca amb la idea teològica que Déu és el centre de l'univers, passant a ser-ho l'ésser humà i les seves qualitats i valors. Amb això va començar el procés de recuperació i reivindicació de la cultura pagana de Grècia i Roma i la revisió de la teologia i la cosmologia dels segles XIII i XIV a la llum de les filosofies alternatives redescobertes,
 • 1543

  Revolució copernicana

  Revolució copernicana
  La revolució copernicana va consistir a canviar la Terra pel Sol com a centre de l'Univers. Cosmològicament significar: 1r La Terra es mou i gira, al costat dels altres planetes, al voltant del Sol. La Terra no era singular i va passar a ocupar un segon pla.
 • Period: 1543 to

  La raó i l'epoca de les llums

 • Descartes

  Descartes
  René Descartes va ser un filòsof, matemàtic i físic francès dels segles XVI i XVII, conegut principalment per: El seu famós plantejament filosòfic «Penso per tant existeixo». És considerat pare de la geometria analítica.
 • Experiment de Redi

 • Bill of rights

 • Nacionalisme

  Nacionalisme
  El nacionalisme és una ideologia que busca identificar i solidaritzar tots els membres d’una nació i unir-los en un estat sobirà.
 • La Il·lustració

  La Il·lustració
  La Il·lustració va ser un moviment intel·lectual, filosòfic i cultural que es va desenvolupar a Europa durant el segle XVIII. Va tenir gran influència sobre els processos socials i polítics d'Europa i Amèrica fins a principis de segle XIX. ... Per aquesta raó, el segle XVIII sol ser cridat el «Segle de les Llums».
 • Kant

  Kant
  Kant també es considera un pioner de la Il·lustració, una època filosòfica, perquè en els seus escrits demanava que la gent es separés de totes les instruccions (com Déu) i es responsabilitzés de les seves pròpies accions.
 • La revolucó industrial

  La revolucó industrial
  La Revolució Industrial és un període històric de transformacions econòmiques i socials, entre 1760 i 1840, que va desencadenar canvis sense precedents per a les societats de tot el món. L’inici del capitalisme.
 • Period: to

  L'esperit del poble

 • Hegel

  Hegel
  Hegel veu amb bons ulls la incorporació de les masses a la vida social, però s’adona que la llibertat que ha atorgat la Revolució Francesa constitueix l’ordre social alhora que el dissol. Cal superar aquesta contradicció i formar estructures de solidaritat per acabar amb la desigualtat i la solitud: la llibertat ha de ser racional. Enfortint l’estat, Hegel creu superar la contradicció.
 • EUA Declaració independencia

 • Declaració dels drets de l'home

 • La revolució francesa

  La revolució francesa
  La Revolució Francesa va posar fi a l'absolutisme, el feudalisme, la servitud i els privilegis del clergat i la noblesa. Els seus lemes van ser «llibertat, igualtat i fraternitat».
 • Auguste Comte

  Auguste Comte
  Auguste Comte proclamava la superioritat del coneixement científic sobre la resta de sabers, ja que considerava que era l’únic que, basat en l’experiència, produïa un coneixement objectiu.
 • Marx

  Marx
  Juntament amb el seu amic Friedrich Engels, va escriure llibres polítics que van canviar el món. El comunisme i el socialisme formen part de les seves idees. Té la preocupació de les desigualtats socials, aquests problemes els intenta solucionar conscienciant els obrers de la seva força davant el capital, i retornar-los així el control del seu propi destí.
 • Period: to

  Els referons del subjecte

 • Nietzsche

  Nietzsche
  Nietzsche denuncia el fet que els éssers humans es regeixin pels valors morals de la tradició cristiana i exaltarà la idea d’un superhome que està més enllà del “bé” i del “mal”, un ésser humà que actua per reforçar la seva existència enfront del món i dels altres.
 • Freud

  Freud
  Freud intenta buscar noves explicacions per combatre l’augment de casos de malalties mentals que deixen el subjecte perdut davant la realitat. També investiga l'inconscient de l'humà.
 • Period: to

  La ciència en debat

 • L'origen de les espècies de Darwin

 • Ortega i Gasset

  Ortega i Gasset
  Exalta la importància de l’afirmació de l’experiència vital per al subjecte i la dependència màxima entre les coses i jo, de manera que l’ésser humà es realitza com a tal quan es fa conscient de les circumstàncies que l’envolten.
 • Heidegger

  Heidegger
  Heidegger fa una crítica de la filosofia tradicional, proposant un replantejament radical de la filosofia i del que l’és el subjecte basant-se en l’experiència de la mateixa existència.
 • Gadamer

  Gadamer
  Fins aquell moment l’espectador havia sigut el receptor d’una obra d’art acabada i completament definida. Gadamer serà el primer d’una sèrie de pensadors que atorga l’espectador un paper actiu amb l’art.
 • Karl Popper

  Karl Popper
  Va fundar el racionalisme crític amb el seu treball sobre epistemologia i filosofia de la ciència, en filosofia social i històrica i en filosofia política.
 • Sartre

  Sartre
  Sartre continua, en la línia de Heidegger, definint el jo a partir de l’existència i no de l’essència, i negant la possibilitat de l’objectivisme científic i de l’assoliment d’un coneixement o sentit total i universal. Encara que tenen molts punts en comú, ambdues teories acabaran enfrontades.
 • Primera Guerra Mundial

  Primera Guerra Mundial
  La Primera Guerra Mundial, anteriorment cridada la Gran Guerra, va ser una confrontació bèl·lica centrada a Europa que va començar el 28 de juliol de 1914 i va finalitzar l'11 de novembre de 1918, quan Alemanya va acceptar les condicions de l'armistici.
 • Period: to

  Existencialisme i vitalismes

 • Escola de Frankfurt

  Escola de Frankfurt
  L’Escola de Frankfurt és un grup de filòsofs i científics de diverses disciplines vinculats a les teories de Hegel, Marx i Freud i el centre del qual era l’Institut d’Investigació Social, que es va inaugurar a Frankfurt del Main el 1924. També s’entenen com a representants de la teoria crítica que s’hi estableix.
 • Habermas

  Habermas
  Habermas, a qui es considera l’últim membre de l’escola, té profundes divergències amb els seus mestres i predecessors. La seva obra es concentra en les bases de la teoria social i l'epistemologia, en l'anàlisi de la societat industrial i capitalista avançada.
 • Teoria de l’atmosfera primitiva (CO2)

 • Period: to

  L'espectador entra en escena

 • Segona Guerra Mundial

  Segona Guerra Mundial
  L'1 de setembre, es va produir la invasió de Hitler a Polònia, el que va deixar sumits en la consternació a Regne Unit i França, i tots dos països es van veure en l'obligació de declarar la guerra a Alemanya el 3 de setembre, donant inici a la II Guerra Mundial.
 • Existencialisme

  Existencialisme
  L'existencialisme és un corrent filosòfic i, posteriorment, una avantguarda literària orientada al voltant de la mateixa existència humana a través de l'anàlisi de la condició humana, la llibertat i la responsabilitat individual, les emocions, així com el significat de la vida
 • Comissió de les nacions unides:

 • Declaració drets humans

  Declaració drets humans
  La Declaració Universal dels Drets Humans és un document que marca una fita a la història dels drets humans. ... La Declaració estableix, per primera vegada, els drets humans fonamentals que s'han de protegir a tot el món i ha estat traduïda a més de 500 idiomes.
 • Period: to

  Crisi de la raó moderna

 • Miller: Aminoacids

 • Orió:: Acids nucleics

 • Carta internacional

 • Meteorit de Murchison

 • Els drets humans converteixen en lleis