Linia del temps

 • Period: 732 to 826

  Conquesta de Carlemany

  Als territoris de l'actual Catalunya s'hi estructuraren els comtats catlans per actuar com a defensa entre cristians i musulmans. Era un terra fronterera, amb continus canvis organitzatius i pactes amb els veïns àrabs.
 • Period: 826 to 987

  Independència dels francs

  Els comtats com a nuclis territorials i amb el suport de l'església, es van anar independitzant (826-987). Guifré el Pelós guanyà el dret de possessió per al seu llinatge del rei de França
 • 897

  gifre el pelos deixar els comtats en erencia

  gifre el pelos deixar els comtats en erencia
  comte Guifré el Pelós 840 – 897 que fou comte d’Urgell, Cerdanya, Barcelona, Girona i Osona. Una de les seves grans obres fou la repoblació d’Osona i d’altres terres de la Catalunya Vella. També fou important la fundació dels grans monestirs benedictins Santa Maria de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. A la mort del comte Guifré 897 el seu càrrec passa a ser hereditari. I fo el primer en deixar els comtats en erencia
 • Period: 947 to 992

  Borrell II

  ou comte de Barcelona, Girona, Osona i comte d'Urgell. Fou el segon Borrell de Barcelona perquè el seu oncle Guifré II de Barcelona també tenia el nom de Borrell, raó per la qual aquest també se'l coneix per Borrell I de Barcelona
 • Period: 987 to 1136

  feudalisme a Catalunya (987-1136)

  es va desenvolupar com a la resta del continent europeu. El feudalisme a Catalunya es desenvolupà al llarg del període carolingi a causa del creixement econòmic i demogràfic
 • 1129

  La consolidació del casal de Barcelona

  La consolidació del casal de Barcelona
  Els descendents de Guifré el Pelós, van seguir una política d’aliances matrimonials i pactes amb els altres comtats, i el Casal de Barcelona va enfortir el seu poder polític.
 • Period: 1136 to 1349

  Expansió de la Corona d'Aragó

  Els monarques catalano-aragonesos (especialment Jaume I) van conquerir als sarraïns gran part dels territoris que avui dia s'anomenen països catalans,expandint el català com a idioma de cultura.
  Els segles XIII i XIV són el període de la gran expansió territorial i marítima.
  En aquesta etapa de plenitud, les tensions socials i polítiques van ser amortides pels guanys de la prosperitat.
 • Period: 1150 to 1475

  Catalunya a la Corona d'Aragó

  Catalunya juga un paper principal a la Corona d'Aragó des de la creació d'aquesta amb la unió dinàstica de Ramon Berenguer IV de Barcelona amb Peronella d'Aragó. Malgrat que Catalunya només era un comtat (amb el vassallatge d'altres territoris menors) i s'unia al Regne d'Aragó, mai va estar supeditat a aquest sinó que va ser una part més del territori.
 • 1333

  Catalunya durant el segle XIX i XV

  La crisi demogràfica i l’impacte econòmic i social Al s. XIV hi ha una gran mortaldat en les classes populars de les ciutats i els pagesos pobres a causa de les males collites i la peste negra. La primera crisi de subsistència
 • 1348

  La Pesta Negra

  La Pesta Negra
  Hi van haver crisis agrícoles i conflictes socials. Els pagesos pobres emigren a les ciutats, i els pagesos rics milloren la situació apropiant-se dels masos abandonats i pel fet que les rendes que pagaven als senyor feudals van disminuir
 • Period: 1462 to 1472

  Guerra civil catalana

  és l'enfrontament armat entre Joan II d'Aragó i els remences d'una part, i les institucions catalanes: Consell del Principat, per tal de tenir el control polític del Principat de Catalunya.