Celula

Línea del temps dels esdeveniments més importants relacionats amb la cèl·lula

By Salaa
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Va anomenar "cèl·lules" els buits que va observar en lamines de suro.
 • Antonie van Leeuwenhoek

  Antonie van Leeuwenhoek
  Va elaborar un microscopi senzill per observar microorganismes.
 • Lázaro Spallanzini

  Lázaro Spallanzini
  Realitza els primers experiments d'esterialització i pasteurització.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Va descobrir el nucli cel·lular observant cèl·lules vegetals.
 • Jan Purkinje

  Jan Purkinje
  Va anomenar "protoplasma" el fluid cel·lular, el citoplasma.
 • Johannes Purkinje

  Johannes Purkinje
  Denomina protoplasma al líquid que omple la cèl·lula.
 • Matthias Jakob Schleiden

  Matthias Jakob Schleiden
  Va concloure que tots els teixits vegetals estan formats per cèl·lules.
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Va proposar que la cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Va postular la frase "tota cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula".
 • Gregor Mendel

  Gregor Mendel
  Descobreix les lleis de la herència.
 • Walther Flemming

  Walther Flemming
  Descobreix les estructures de color del nucli i el comportament de les substàncies nuclears.
 • Santiago Ramón y Cajal

  Santiago Ramón y Cajal
  Va descobrir el caràcter cel·lular i individualitzat de les neurones.
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  Va postular com es van originar les cèl·lules eucariotes.