Línea del temps.

 • Juan Amós Comenius.

  Juan Amós Comenius.
  ·Va ser un religiós protestant, en el conflueixen dos tipus d'idees
  Les teories educatives religioses i realistes . La figura de Comenio serà, en definitiva, la que més influx exercirà.
  ·El mètode que utilitza :
  -Ideal de pansofia, tots han de conèixer el més elemental de tots els sabers, de totes les branques.
  -Cíclic, l'avanç en l'ensenyament ha de partir del que s'ha après amb anterioritat.
  - Promou l'educació primerenca, la coeducació i l'ensenyament simultani.
 • Jean Jacques Rousseau

  Jean Jacques Rousseau
  Va percebre la necessitat de respectar el desenvolupament
  individual, estimulant-ho amb experiències viscudes i utilitzant una tècnica no directiva. Els seus escrits, moltes vegades són discordants, desordenats i contradictoris, fruit directe de la seua vida real. Ens interessa més com un filòsof de l'educació, que com a educador o pedagog, ja que ofereix una nova visió de les teories de l'educació, una nova manera d'entendre l'educació.
  Aporta l'obra "L'Emili".
 • Johann Heinrich Pestalozzi

  Johann Heinrich Pestalozzi
  Va estar influenciat per Rousseau i la seua idea d'educar al/la xiquet/a en contacte amb la naturalesa. Per açò, crea als 28 anys d'edat una granja escola.
  • Millorar les condicions dels infants més desfavorits. Advoca per una educació igualitària.
  Objectius:
  • Combinaria el treball manual i l'estudi. Molt destacables les seues experiències educatives a
  través del joc i l’exercitació d'activitats manuals i corporals.
  A ell se li deu la creació de l'escola primària popular i
  pública.
 • Friedrich Wilhelm August Fröbel

  Friedrich Wilhelm August Fröbel
  Influenciat per Pestalozzi, pren idees de la lliure expressió de l'alumne, estímul de la creativitat, la seua participació, la seua motricitat. Destaca la seua educació activa. Es centra en l'etapa de pre-escolar. Considerava el joc com un mitja important i fonamental per al desenvolupament dels xiquets/xiquetes.
 • Rosa y Carolina Agazzi.

  Rosa y Carolina Agazzi.
  Es van fer mestres i van utilitzar el mètode de Fröebel, a més de conèixer els treballs que anava realitzant la seua contemporània María Montessori.s. El seu mètode es caracteritza per la similitud que proposen entre l'ambient familiar i l'escolar, així com la seua inserció en l'entorn. Parteixen de les activitats de la vida quotidiana: llavar-se, vestir-se, cuidar animals, etc. I els materials que utilitzen són els que obtenen de l'entorn de l'escola.
 • Maria Montesori

  Maria Montesori
  Va ser la primera metgessa a Itàlia i la seua formació i pràctica professionals van ser decisives en la configuració del seu mètode pedagògic.
  El model Montessori abasta quatre grans àrees:
  • Vida pràctica. Fa referència a aspectes com la independència, l'ordre, la disciplina, la relació, social, etc.
  • L'educació sensorial. Té com a objectiu l'educació dels sentits com a base per al desenvolupament d'altres àrees.
  • Les habilitats de llengua, lectura i escriptura.
  • Les habilitats matemàtiques.
 • Ovide Decroly

  Ovide Decroly
  Va iniciar el seu treball educatiu amb xiquets/xiquetes deficients; sense abandonar aquest camp,es va dedicar a l'educació de xiquets/es normals. Del món de la medicina, la psicologia i la
  pedagogia, va fundar l'escola de l’Hermitage a Brussel·les, amb l'objectiu d'aconseguir en els/les xiquets/es un correcte desenvolupament biològic i d'higiene.
  Característiques de la pedagogia decroliana:
  • Aspecte vital de la persona, preparar per a la vida en la societat, realitzar grups homogenis.
 • Célestin Freinet

  Célestin Freinet
  És un mestre que sorgeix l’escola rular a França. Compromés amb els sectors més desfavorits.
  Les tecniques que va introduir son:
  Projecte de treball.
  Consell de classe.
  Assamblees setmanals.
  Tots els dies una jornada (diaria aspectes vida).
  La correspondència escolar.
  Talles i racons.
  Cal ensenyar vivencies, interesos i experencies.