Landboreformerne

 • Ændringer af landbrugsstrukturen gennemtænkes

  Ændringer af landbrugsstrukturen gennemtænkes
  Reformøvrige godsejere i statsadministrationen var i allerede i 1750'erne klar over, at det var nødvendigt at gennemføre grundlæggende ændringer af landbrugsstrukturen.
 • Salg af krongods

  Salg af krongods
  Staten begyndte at sælge krongods i rytterdristrikterne.
 • Udskifting

  Udskifting
  Selvejerbønderne fik gårdene flyttet uden for landsbyen, jorden blev nyopmålt, og gårdmændene fik nu samlet al jord omkring gården.
 • Oprettelse af landbokommissionen

  Oprettelse af landbokommissionen
  Kongen var i 1787 klar til at skrive under på oprettelsen af landbokommissionen. Landbokommissionens arbejde var, at udarbejde reformer, der skulle sikre at også den godsejede landbrugsjord blev solgt og udskiftet.