120918multimedia int

1000 anys d'eolució tecnolòica 1014 - 2014

 • Period: May 26, 1014 to

  1000 anys d'evoloció tecnològica

  Aquí podràs disfrutar d'un viatge tecnològic al llarg del temps.
 • May 26, 1040

  Arribada de la pólvora a Xina

  Arribada de la pólvora a Xina
  La pólvora és una mescla fortament explosiva de diverses composicions, la més antiga de les quals és de salnitre, sofre i carbó, anomenada pólvora negra o pólvora terrosa segons el color del carbó emprat. És una substància sòlida i generalment en forma de grans més o menys petits. S'usa, entre altres funcions, per a impulsar projectils en les armes de foc, propel·lir coets, barrinar roques, enderrocar construccions, preparar focs d'artifici.
 • May 26, 1280

  Descobriment de les lents.

  Descobriment de les lents.
  Una lent és un element, tradicionalment en vidre, destinat a fer convergir o divergir la llum format per un medi o un objecte, que concentra o dispersa raigs de llum. Al segle XIV van començar a fabricar-se petits discs de vidre que podien muntar-se sobre un marc. Van ser les primeres ulleres de lectura. La paraula lent prové del llatí lentis que significa "llentia", i així s'anomenà les lents òptiques per la similitud amb la forma de la llentia.
 • May 26, 1330

  Rellotge mecànic

  Rellotge mecànic
  El rellotge mecànic , és aquell fet íntegrament amb peces mecàniques sense intervindre altres elements, com per exemple l'aigua com a regulador. Va ser potser l'avanç més important en la història de la mesura del temps, es va iniciar amb la introducció de rellotges mecànics amb engranatges, que es van començar a veure a mitjan segle XII a les torres de les esglésies.
 • May 26, 1450

  Descobriment de la imprenta de gutenberg

  Descobriment de la imprenta de gutenberg
  Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, va investigar una forma de poder escriure d'una manera més ràpida i que no fos a mà. Així que és va crear la maquina d'imprempta.
 • Invenció del microscopí

  Invenció del microscopí
  El microscopi és un instrument òptic constituït per dos sistemes de lents -l'ocular i l'objectiu, que permeten augmentar extraordinàriament la magnitud de la mostra per observar, fent perceptible allò que no es veu a ull nu.
 • Invenció del telescopi

  Invenció del telescopi
  Un telescopi és un sistema òptic que permet veure objectes llunyans, tot ampliant-ne la seva mida angular i la seva lluminositat aparents. Probablement els telescopis són l'eina més important en astronomia i astrofísica.
 • Invenció de la màquina de vàpor

  Invenció de la màquina de vàpor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica, és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic.
 • Invenció del primer ferrocaril

  Invenció del primer ferrocaril
  La primera locomotora de vapor fou construïda a Anglaterra per Richard Trevithick. Tot i així, un gravat de l'any 1550 mostra unes vagonetes circulant sobre rails a les mines de Leberthal, a Alsàcia. L'home creu que els romans ja utilitzaven una mena de sistema de vies fèrries.
 • Invencó del Telegraf de Morse

  Invencó del Telegraf de Morse
  el telègraf elèctric que coneixem avui va ser presentat per Samuel Morse el 6 de febrer de 1833, no és menys cert que Gauss y Weber es comunicaven ja almenys des de 1822 amb un telègraf elèctric creat per ells mateixos que unia els despatxos d'ambdós, situats en l'observatori astronòmic i la facultat de Física respectivament, i distants una mica més de dos quilòmetres
 • Invenció de la càmera fotografica de Daguerre.

  Invenció de la càmera fotografica de Daguerre.
  El primer antecedent de la càmera fotogràfica és la càmera fosca o cabra fosca, datada aproximadament al segle VI d.C. És un instrument òptic que permet obtenir la projecció d'una imatge sobre la superfície interna de la cambra, a partir d'un orifici situat a l'altre extrem de la cambra on incideix la llum. La seva primera utilitat va ser com a pauta de dibuix, ja que la imatge obtinguda estava invertida i era borrosa.
 • Invenció del Dinamo de siemens

  Invenció del Dinamo de siemens
  Va ser un dels primers generadors elèctrics.
 • Invenció del telèfon de Bell

  Invenció del telèfon de Bell
  Va ser una gran millora a l'hora de la comunicació, millorant el telegraf.
 • Invenció de la làmpada incandescent d'Edison

  Invenció de la làmpada incandescent d'Edison
  Una bombeta d'incandescència, llum d'incandescència, o làmpada d'incandescència produeix un llum format per una ampolla de vidre a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè, que produeix llum per incandescència en circular-hi corrent elèctric.
 • Invenció de l'automòbil de gasolina

  Invenció de l'automòbil de gasolina
  és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia.
 • Invenció de l'aeroplà dels germans Wright

  Invenció de l'aeroplà dels germans Wright
  és una aeronau, més pesant que l'aire, capaç de volar per l'atmosfera. Conté un cos, a la part frontal, en el qual s'ubica la cabina de comandament i a la part restant del cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Un avió ha de contenir unes ales que el permeten mantenir a l'aire a través del concepte de la sustentació.
 • Invenció de la televisió

  Invenció de la televisió
  La televisió és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva.