Vvvvvvv

La revolució industrial

 • Arada de Rotherharm

  Arada de Rotherharm
  L'arada Rotherham va ser construït a Anglaterra el 1730. La seva forma triangular va fer més fàcil estirar-lo i es va adaptar per ser tirat per cavalls. Va ser construït per l'holandès Joseph Foljambe i marca el començament de la fabricació industrial.
 • carbó de coc al alts forms

  carbó de coc al alts forms
  El carbón de coque o simplemente coque es un combustible obtenido de la destilación seca de carbones bituminosos de bajo contenido de cenizas y bajo contenido de azufre calentados a temperaturas muy altas (2.000 °C) en hornos cerrados ya la que se añade calcita para mejorar la combustión, que le aíslan del aire, y que sólo contiene una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte.
 • Llançadora volant de Kay

  Llançadora volant de Kay
  La llançadora volant és un giny inventat al 1733 per John Kay que permetia passar el fil de la trama a través de l'ordit colpejant la llançadora gràcies a un sistema de cordes, de manera que ja no calia fer-ho manualment, ja no calia la intervenció d'un operari.
 • filadora Spinning jenny

  filadora Spinning jenny
  La Spinning Jenny fou una màquina de filar moguda amb força manual de 40 pues. Va ser inventada per l'anglès James Hargreaves el 1767. Fou una de les primeres innovacions de la Revolució Industrial.
 • Maquina de vapor de Watt

  Maquina de vapor de Watt
  La màquina de vapor Watt, coneguda també com a màquina de vapor Boulton i Watt, va ser una primera màquina de vapor i va ser una de les forces motores de la Revolució Industrial.
 • Adam Smith: la riquesa de les nacions

  Adam Smith: la riquesa de les nacions
  Indagació sobre la natura i les causes de la riquesa de les nacions o, simplement La riquesa de les nacions, és l'obra més cèlebre d'Adam Smith. Publicada el 1776, és el primer llibre modern d'economia.
 • maquina de batre

  maquina de batre
  En comptes de batre a potes amb animals, les màquines de batre separaven els grans dels caps de les tiges combinant-ho amb la neteja mitjançant l'eliminació d'altres restes vegetals i impureses.
 • Teler mecànic de cartwright

  Teler mecànic de cartwright
  Un teler mecànic és un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió. El teler mecànic, va ser el resultat de l'evolució del teler manual, utilitzant una unitat mecànica per a connectar i sincronitzar tots els mecanismes.
 • Primers vaixells a vapor

  Primers vaixells a vapor
  Un vaixell de vapor és un vaixell propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua.
 • Luddisme

  Luddisme
  El luddisme fou una forma de protesta apareguda a Gran Bretanya a partir de 1811 i que s'allargà durant els primers decennis del segle xix, fins al 1830. El luddisme pren el nom de Ned Ludd, un pseudònim emprat repetidament pels qui destruïen les màquines i les instal·lacions obreres.
 • segadora mecànica

  segadora mecànica
  Una dalladora o segadora mecànica és una màquina agrícola que s'usa exclusivament per segar fenc, palla o civada, entre d'altres.
 • Primers sindicats

  Primers sindicats
  Els sindicats nacionals apareixen a la segona meitat del segle XIX: en Alemanya estaria l'Associació General de Treballadors Alemanys de 1863, als Estats Units es crea el 1886 l'AFL (American Federation of Labour), i el 1895 neix la CGT (Confédération Générale du Travail) francesa.
 • Locomotora de vapor de Stephenson

  Locomotora de vapor de Stephenson
  Stephenson's Rocket és una locomotora de vapor primerenca amb arranjament de 0-2-2. Es va construir i va guanyar els Rainhill Trials del Liverpool and Manchester Railway, celebrats l'octubre de 1829 per demostrar que les locomotores millorades serien més eficients que les màquines de vapor estacionàries.
 • Great Trade union

  Great Trade union
  Un sindicat és una associació formada per a la defensa dels interessos econòmics i socials dels seus membres. Els sindicats, segueixen els principis del sindicalisme.
 • Fabricació d'acer Convertidor de Bessemer

  Fabricació d'acer Convertidor de Bessemer
  El procés Bessemer fou el primer procés industrial amb una despesa assumible per a la producció en massa d'acer a partir de lingot de ferro de primera fusió. El procés deu el nom al seu inventor Henry Bessemer, que registrà la patent l'any 1855. William Kelly el va descobrir de manera independent.
 • i Internacional

  i Internacional
  L'Associació Internacional dels Treballadors o Primera Internacional, fou la primera gran organització que va tractar d'unir els treballadors dels diferents països; es fundà el 1864 i es dissolgué el 1881.