La República de Roma (509-27 a.C)

By tusaps
 • 509 BCE

  Fi monarquia

  Fi monarquia
  Rei Luci Tarquini el Superb es expulsat.
 • Period: 343 BCE to 341 BCE

  Primera guerra samnita

  Conflicte entre la república romana i els samnites.
 • Period: 326 BCE to 304 BCE

  Segona guerra samnita

  Conflicte entre la república romana i els samnites.
 • Period: 298 BCE to 290 BCE

  Tercera guerra samnita

  Tercer confrontament entre la repúbllica romana i els samnites.
 • 74 BCE

  Juli Cèsar dictador

  Juli Cèsar dictador
  Julio Cèsar es proclamat dictador.
 • 70 BCE

  Pompeu i Cras

  Pompeu i Cras
  Pompeu i Cras obtenen el consulat de Roma
 • Period: 60 BCE to 52 BCE

  Primer triumvirat

  Govern constituit per Juli Cèsar (partit popular), Pompeu (partit senatorial) i Cras (partit dels rics).
 • 53 BCE

  Mort de Cras

  Mort de Cras
  Mor Cras, representant dels rics durant el primer triumvirat
 • 44 BCE

  Assassinat de Juli Cèsar

  Assassinat de Juli Cèsar
  Assassinat del dictador a mans del senat.
 • 44 BCE

  Fi de la república romana

  Fi de la república romana
  Com a conseqüència de l'assasinat de Juli Cèsar.