Les adoverias de vic

By marve
 • 1147

  Ramon berenguer IV

  Ramon Berenguer IV (1113-1162) va ser comte de Barcelona que, mitjançant el seu matrimoni amb Peronella d'Aragó, va unir els comtats de Barcelona i el Regne d'Aragó, formant la Corona d'Aragó.
 • 1336

  Documento sobre la presència i activitat dels banquers i assaonadors a Vic

  Els banquers i assaonadors a Vic van ser crucials per al desenvolupament econòmic i urbà de la ciutat durant l'Edat Mitjana, fomentant el creixement del comerç i la producció de cuir.
 • 1450

  Els banquers i assaonadors a Vic van ser crucials per al desenvolupament econòmic i urbà de la ciutat durant l'Edat Mitjana, fomentant el creixement del comerç i la producció de cuir.

  Els banquers i assaonadors a Vic durant l'Edat Mitjana impulsaren el desenvolupament econòmic i urbà de la ciutat mitjançant el suport al comerç i la producció de cuir.
 • 1460

  El treball de la pell si considera una activitat important a la ciutat de Vic, arribant a un grau especialització

  A Vic, fa molts anys que treballen molt bé la pell, i això és molt important per la ciutat. Les persones fan coses boniques i útils amb la pell, com ara sabates i bosses.
 • 1472

  Continuació del desenvolupament de l'activitat adobera a Vic consolidant-se com una indústria de referència

  La indústria d'adobers a Vic va continuar creixent i es va convertir en molt important. Això va fer que molta gent de Vic treballés fent pell per fer sabates i altres coses.
 • 1563

  Es reforça la regulació de organitzàssiu dels gremis relacionats amb l'adobaria a Vic

  Els gremis que treballen amb pells a Vic han fet noves regles per treballar millor i de manera justa. Això ajuda a tots a fer les coses bé i a tenir un bon treball.
 • es documenten formas i ampliacions significativas en les adoverias existents

  Les adoberies de Vic han crescut i s'han modernitzat amb noves instal·lacions. Això fa que puguin treballar millor i produir més pells.
 • Fèlix Saborit construeix el rec per obtenir l'aigua del riu canalitzat amb el nivell adequat per les tasques adobaria

  Fèlix Saborit ha construït un canal per portar aigua del riu a les adoberies, assegurant que estigui al nivell correcte per fer la feina bé i sense problemes.
 • Millores i innovacions en les tècniques adobament a Vic

  A Vic, han trobat noves maneres de fer pells millors i més ràpidament a les adoberies.
 • Augment de la producció de la qualitat dels productes adobats a Vic, reconeixença en l'àmbit estatal

  A Vic, les adoberies estan fent més pells de millor qualitat. Ara, tothom a tot Espanya sap que fan un treball molt bo i els admiren per això.
 • Continuació del creixement de la indústria adobaria a Vic amb expansió notable de les instal·lacions

  A la ciutat de Vic, la indústria adobaria ha experimentat un creixement impressionant, amb una expansió notable de les seves instal·lacions. Ara tenen més espai per produir adobs i han augmentat el nombre de treballadors per poder fabricar-ne molts més cada dia.
 • Reformàs en les infraestructures de les Adoberies per adaptar a les noves tècniques i augmentar la producció

  A les adoberies de Vic estan fent canvis grans per fer les fàbriques millors. Han posat noves màquines que fan els adobs més ràpid i millor. També han fet les fàbriques més grans per tenir més llocs on treballar. Ara poden fer molts més adobs cada dia perquè tot és més modern i bo.
 • Consolidació definitiva del barri de les adoberies com àrea d'importància industrial i economia per la ciutat de Vic

  El barri de les adoberies a Vic s'ha convertit en una part molt important per a la ciutat. Ara és un lloc on hi ha moltes fàbriques que fan molts adobs. Això ajuda molt a que la ciutat tingui més feina per a tothom i que l'economia creixi més fort.