La Itàlia feixista (Irene Moreiro, Anna Estabanell)

 • Period: to

  Democràcies i totalitarismes

 • Benito Mussolini funda el Fasci Italiani di Combattimento

 • Mussolini va transformar els Fasci en el Partito Nazionale Fascista (PNF)

 • El partit feixista va demostrar que tenia una bona organització durant la vaga d'agost

 • Marxa sobre Roma

 • El govern declara l'estat d'excepció però el rei es nega a signar el decret i el govern dimiteix

 • Víctor Manuel III va demanar a Mussolini que constituís un nou executiu

 • Period: to

  La Itàlia feixista

 • Period: to

  Restricció de llibertats que va donar com a resultat l'establiment de la dictadura feixista

 • Assassinat del diputat socialista Matteotti

 • Mussolini va assumir plens poders i va silenciar tota l'oposició

 • Mussolini comença a converir itàlia en un règim totalitari

 • Llei Rocco, prohibeix els partits i sindicats que no són feixistes

 • Period: to

  Els salaris disminueixen i l'atur augmenta

 • El parlament passa a dependre del Gran Consell Feixista

 • El parlament és substituit per la Cambra dels Fasci

 • Es signen els Pactes del Laterà

 • Es crea l'Institut per a la Reconstruccio Industrial

 • L'estat adopta mesures proteccionistes