Slide 1

La Industrialització

 • Period: to

  Revolució Industrial

 • Carbó de Coc

  Carbó de Coc
  És un combustible obtingut de la destil·lació seca de carbons bituminosos de baix contingut de cendres i baix contingut de sofre escalfats a temperatures molt altes (2.000 °C) en forns tancats i a la qual s'hi afegeix calcita per millorar la combustió, que l'aïllen de l'aire, i que només conté una petita fracció de les matèries volàtils que en formen part.
 • Màquina de Vapor

  Màquina de Vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica;és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa
 • Primer Teler Mecànic de Vapor

  Primer Teler Mecànic de Vapor
  En 1784, Edward Cartwright inventó el telar mecánico, un invento que cambió el curso de la humanidad.Cartwright diseñó el primer telar mecánico en 1784 y lo patentó en 1785. Ese telar trabajaba con fuerza hidráulica (funcionaba con vapor) que aceleró considerablemente la fabricación de tela.
  La introducción de este telar mecánico fue rechazada por los que habían sido sustituidos en sus puestos de trabajo.
  A principios del siglo XIX, el telar mecánico se utilizaba ampliamente
 • Primer Vaixell De Vapor

  Primer Vaixell De Vapor
  Un vaixell de vapor és un vaixell propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua. La transmissió s'aconsegueix amb un cigonyal en les màquines de vapor o amb una caixa reductora en el cas d'utilitzar turbines.
 • Primera Línia De Ferrocarril

  Primera Línia De Ferrocarril
  El ferrocarril és un mitjà de transport que circula sobre carrils, normalment d'acer, compost per un o més vagons o cotxes arrossegats per una locomotora. A banda de la via convencional, hi ha la circulació per cables (telefèric) o altres tipus de via, com ara les de levitació magnètica o la dels trens maglev.
 • Karl Heinrich Marx Manifest Comunista

  Karl Heinrich Marx Manifest Comunista
  (Trèveris, 5 de maig de 1818 – Londres, 14 de març de 1883) va ser un filòsof, economista polític, sociòleg i revolucionari alemany. Marx va tractar una gran varietat de temes i és conegut, sobretot, per la seva anàlisi de la història en termes de lluita de classes, resumida en l'encapçalament del Manifest comunista: «la història de totes les societats és la història de la lluita de classes».
 • Primera Internacional Obrera

  Primera Internacional Obrera
  Fou la primera gran organització que va tractar d'unir els treballadors dels diferents països; es fundà el 1864 i es dissolgué el 1881. Fou fundada a Londres el 1864, va agrupar inicialment als sindicalistes anglesos, anarquistes, socialistes francesos i italians republicans. Les seves finalitats eren l'organització política del proletariat a Europa i la resta del món, i també un fòrum per a examinar problemes en comú i proposar línies d'acció
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

 • Motor D'explosió

  Motor D'explosió
  El motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia. N'hi ha de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat es coneix com a Cicle Otto. Aquest motor, també anomenat motor de gasolina o motor Otto, és juntament amb el motor dièsel, el més utilitzat avui dia en la indústria de l'automoció.
 • Germans Wright

  Germans Wright
  Encara que els treballs que van portar al desenvolupament i èxit del primer avió tripulat els van realitzar de forma simultània diversos investigadors i inventors, es considera els germans nord-americans Orville (1871-1948) i Wilbur Wright (1867-1912), fabricants de bicicletes que van treballar junts en el desenvolupament de l'aeronàutica, com els inventors del primer avió pràctic que va volar. El seu primer vol va ser el 17 de desembre de 1903, a Kitty Hawk, a bord del Flyer I
 • Ford T

  Ford T
  El Ford Model T va ser un automòbil produït per la companyia Ford Motor Company de Henry Ford des de 1908 a 1927. Aquest model va ser el primer automòbil de la història que es va fabricar en massa amb la cadena de muntatge. La introducció d'aquesta tècnica a la fabricació del Ford T va donar lloc a una revolució coneguda com El Cas Ford, on indústria i automobilisme entre molts altres àmbits van veure's afectats per les conseqüències d'aquest històric fet.