La civilització romana

Timeline created by paquete
In History
 • Period:
  -753 BCE
  to
  -509 BCE

  La MONARQUÍA

  Roma es vab anar engrandint i expandint de mica en mica i va anar afermant la seva hegemonia dominant els pobles veïns com ara, els els sabins, els etruscos.
  Luci Tarquini, el ultim rei dels romans va perseguir els senadors i va oprimir al poble, la qual cosa va desencadenar una revolta a qual va tenir lloc a l'any 509 aC
 • Period:
  -509 BCE
  to
  -27 BCE

  LA REPÚBLICA

  La gran expansió del domini romà es va produir durant el periode republica, En primer lloc els romans van dominar la regio de Laci i, despres els pobles del centre de la peninsula italica. L'any 264 aC van aconseguir sobre tota la peninsula.
  Cap a la meitat del segle 3 aC hi havia tres grans potencies a la Mediterrànea: Roma, Cartago i Macedonia.
  Finalment a l'any 31 aC, la victoria d'Octavi sobre Marc A i Cleopatra
  a la batalla d'Accium va comportar l'annexio d'Egipte i Roma.
 • -31 BCE

  batalla d'Accuim

  batalla d'Accuim
  La batalla d'Actium, va ser una batalla naval entre l’exèrcit comandat per Octavià ( hereu de Juli Cèsar després del seu assassinat l’any 44 aC.), i l’altre exèrcit comandat per Marc Antoni i la seva dona i aliada Cleopatra, que era la faraona d’Egipte.
  Aquesta batalla naval, es va produir el dia 2 de Setembre de l’any 31 aC, a Actium just a l’entrada del golf de Ambracia ( Grecia ).
 • Period:
  -27 BCE
  to
  476

  L'IMPERI (la crisi)

  A partir del s. lll dC, l'imperi Roma va començar a debilitarse anconsequencia de les incursions constants de diversos pobles procedents del nord i del centre d'Europa i d'Asia, els limits de l'imperi van començara recular.
  A l'any 395, Teodosi El Gran va dividir l'imperi en parts. L'imperi Roma d'Occident i el d'Orient.
  A occident es va anar disminuint el comerç, les ciutats es van despoblar, els pobles extrangers van esfondrar a l'any 476. A l'orient va durar com a imperi fins al s XV.
 • Period:
  3
  to
  476

  L'IMPERI (l'esplandor)

  L'esplandor:
  El poder del senat va començar a disminuir apartir del segle l aC despres d'una etapa de greus conflictes socials i guerres civils, un militar de gran prestigi, Octavi August l'any 27 aC es va proclamar emperador amb el nom de Cesar August. Octavi va reorganitzar l'exercit va instruir un cos subordinat directament a l'emperador, la guardia pretoriana, i va consolidar les fronteres de l'imperi.
 • 395

  la divisio de l'imperi

  la divisio de l'imperi
  L’any 395, per facilitar-ne la defensa, l’emperador Teodosi va dividir l’Imperi entre els seus fills, Arcadi i Honori. A partir d’aquest moment van quedar separats l’Imperi Romà d’Occident i l’Imperi Romà d’Orient. A l’Imperi d’Orient (Bizantí) l’emperador va saber mantenir l’autoritat i defensar les fronteres, així l’Imperi va sobreviure. En canvi, a Occident, la decisió de Teodosi va ser insuficient per a salvar l’Imperi.