La CÈL·LULA

Timeline created by carlaaaaaaaa
 • DESENVOLUPAMENT DE LA MICROSCÒPIA

  Es reivindiquen els fabricants holandesos de lents, Hans Janssen i el seu fill Zacharias Janssen van inventar un microscopi compost de 2 lents interposades = 10x (augments).
 • Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Desenvolupa un occhiolino o microscopi compost d'una lent convexa i una de còncava.
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Utilitza un microscopi molt simple per estudiar l'estructura del suro (teixit de l'escorça) d'un roure.
  Observació cèl·lules suro: paret cel·lular residual de cèl·lules vegetals mortes, amb l’interior ple d’aire.
  Anomena a aquestes cel·les: “cells” del llatí cellulae (petites cel·les).
 • Antoni Van Leeuwenhoele

  Antoni Van Leeuwenhoele
  CONTEMPORANI de HOOK:
  Fabrica microscopis molt més potents que el de Hooke, alguns fins i tot augmentaven 300 vegades la imatge.
  Descobreix diferents cèl·lules.
 • Period: to

  S. VXIII

  Pocs avenços en citologia, degut a problemes en les lents (aberracions cromàtiques i esfèriques)
 • Period: to

  S. XIX

  Es corregeixen les aberracions de les lents i es milloren les tècniques de preparació microscòpica (fixació, inclusió i tinció). Observació d’estructures internes.
  Darwin els utilitza.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Descobreix el nucli a les cèl·lules vegetals.
 • Matthias Schleiden

  Matthias Schleiden
  Postula “totes les plantes estan formades per cèl·lules”
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Postula “tots els animals estan formats per cèl·lules”, també introdueix el concepte de metabolisme.
 • Virchow

  Virchow
  Postula “Omnis cellula ex cellula”, tota cèl·lula prové d’una altra cèl·lula.
 • Ramón y Cajal

  Ramón y Cajal
  Postula “Les neurones són la unitat cel·lular del sistema nerviós”.
 • Principis S.XX

  S’observa el citoplasma, la mitosi i els cromosomes.
 • Sutton i Boveri

  Sutton i Boveri
  Postula “La informació genètica resideix als cromosomes”.
 • Ruska i Knoll

  Ruska i Knoll
  Inventen el microscopi electrònic.
 • Period: to

  S. XXI

  Microscopis electrònics actuals, fins a 1.000.000 augments. Permeten l'observació d'ultraestructures com: el citoesquelet, els ribosomes, els lisosomes,...