Revolucion industrial 4 e1567619690419

L'expansió industrial

 • Invent de la sembra mecànica

  Invent de la sembra mecànica
  La sembra mecànica va ser inventada per Jethro Tull. Aquesta sembradora servia per sembrar i fertilitzar la terra utilitzant tot tipus de llavors.
 • Descobriment del carbó de coc

  Descobriment del carbó de coc
  El descobriment del carbó de coc va ser protagonitzat per Darby. Aquest descobriment va suposar la trobada d'un material més barat i amb més energia calòrica i amb el temps es va convertir en la principal font d'energia de la Primera Revolució Industrial.
 • Invent de l'Arada de Rotherham

  Invent de l'Arada de Rotherham
  L'Arada de Rotherham va ser perfeccionada per Joseph Foljambe. Aquesta eina era una màquina de conreu, utilitzada a l'agricultura per remoure la terra abans de la sembra. La seva forma triangular va fer més fàcil tirar d'aquesta amb cavalls.
 • Llançadora Volant de Kay

  Llançadora Volant de Kay
  Llançadora Volant de Kay permetia que la labor de teixit, que era realitzada per dos treballadors, fossi realitzada per un sol treballador. Consistia en un mecanisme de plaques que empenyava la llançadora per una pista. Aquest invent va suposar la primera mecanització de telar, l'eixamplament de les peces tèxtils i l'augment de la velocitat de la teixidura.
  https://www.youtube.com/watch?v=IXHTO6az2Wk
 • Industrialització de Gran Bretanya

  Industrialització de Gran Bretanya
  La primera Revolució Industrial va néixer a Gran Bretanya a mitjans del segle XVIII. Aquests van ser els elements que van fer Gran Bretanya el primer gran taller del món:
  -La situació política
  -El creixement demogràfic degut a la manca de guerres i la millora econòmica que va augmentar l'oferta laboral
  -Abundància de recursos i matèries primeres
  -Xarxa de comunicació fluvial extensa pel territori
  -Possessió d'un imperi colonial que va permetre accedir fàcilment a les noves matèries primeres.
 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

  La principal font d'energia és el foc (carbó i ferro).
 • Invent de la màquina de vapor

  Invent de la màquina de vapor
  La màquina de vapor va ser inventada per James Watt. Aquesta màquina es defineix com un motor de combustó externa, capaç de transformar una certa quantitat de vapor d'aigua, realitzant un treball cinètic o mecànic. S'introdueix el vapor a pressió dins d'un cilindre, arrosegant un pistó en tota la seva expansió.
  https://www.youtube.com/watch?v=koi1IjGnyyI
 • Màquina de filar

  Màquina de filar
  La màquina de filar va ser inventada per Richard Arkwright.
  Aquesta màquina era l'encarregada de filar la llana, és a dir de fer fil amb les metxes que provenien de la carda metxera. Aquestes filadores funcionaven a dos temps: primer estirava i retorçava el fil i, després d'una pausa, s'enrotllava en el fus i hi havia de tres tipus: Spinning Jenny, Mule Jenny i Water Frame.
  https://www.youtube.com/watch?v=5tqUbzM9EXQ
 • Invent del Teler Mecànic

  Invent del Teler Mecànic
  El Teler Mecànic va ser inventat per Cartwrigh. Aquesta màquina era utilitzada i és utilitzada per crear teixits a partir de fils o altres fibres. Va permetre augmentar la producció de teixits i abatre'n el cost.
 • Industrializació França

  Industrializació França
  Trobem que a França no es dona una Revolució marcada sinó que es dona un desenvolupament industrial que suposa un canvi de l'economia que sobretot es dona a principis del segle XIX.
 • Industrialització d'Espanya

  Industrialització d'Espanya
  El sector industrial més potent que trobem a Espanya va ser l'industria tèxtil catalana.
 • Industrialització de la Confederació Germànica

  Industrialització de la Confederació Germànica
 • Industrialització de Suècia

  Industrialització de Suècia
  La industrialització a Suècia porta principalment una millora en el mercat domèstic: ingeniería mecànica, sector elèctric, la indústria del paper i la tèxtil.
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

  La principal font d'energia és el petroli.
 • Convertidor de Bessemer

  Convertidor de Bessemer
  El convertidor de Bessemer va ser creat i confeccionat per Henry Bessemer. Aquest convertidor va permetre la fabricació d'acer (una barreja de ferro i carboni), un material amb molta elasticitat que va servir i serveix per construir municions, maquinària, gratacels...
  https://www.youtube.com/watch?v=IMnPEVFlc4Q
 • Industrialització d'Itàlia

  Industrialització d'Itàlia
  Durant la fase inicial de l'Industrialització trobem predominant la industria tèxtil concentrada principalment al nord.
 • Industrialització de Russia

  Industrialització de Russia
  El territori de Rússia poseia una gran riquesa de recursos naturals en ferro, carbó i petroli, el que va accelerar el procés de la seva industrialització.
 • Period: to

  Tercera Revolució Indsutrial

  La principal font d'energia és la programació amb ordinadors.
 • Period: to

  Quarta Revolució Industrial

  La principal font d'energia és la pogramació a distància.