L'era cenozoica

 • Period: 66 BCE to 56 BCE

  PALEOCÈ (període terciari)

 • Period: 55 BCE to 38 BCE

  EOCÈ (període terciari)

 • Period: 34 BCE to 23 BCE

  OLIGOCÈ (període terciari)

 • Period: 23 BCE to 5 BCE

  MIOCÈ (període terciari)

 • Period: 5 BCE to 2

  PLIOCÈ (període terciari