Kristendommen i Norge år 1000-2000 by Emil Kloster Snekkevik & Sigurd Johnsen

 • Jan 1, 800

  Kristendommen kom til Norge

  Kristendommen kom til Norge i vikingtiden. I Løpet av et par hundreår hadde en ny tro fått fotfeste i Norge.
 • Period: Jan 1, 800 to

  Kristendommen i Norge år 1000-2000

 • Jan 1, 1000

  Kirken er katolsk

  Kirken og er katolsk og paven i Rome er den øverste lederen
 • Jan 1, 1300

  Svartedauden

  Svartedauden kommer til Norge. Norge blir også en del av kongeriket Danmark-Norge
 • Jan 1, 1537

  Reformasjonen innføres i Danmark-Norge

  Reformasjon betyr endring eller forandring. Kirkene i Danmark-Norge blir luthersk og Den Katolske kirke blir forbudt.
 • Ortodoksien og retroenhetens tid.

  Danmark-Norge er et enevelde. Fotfeste for Den Lutherske lære.
  Heksereier og trolldom blir ulovlig og de som utfører disse handlingene blir straffet som f. eks: brenning.
  Petter Dass (1647-1707):
  Nordlands trompet.
 • Pietismen

  Norge preges av mye fattigdom og fyll. Bedre livsstil og forhold i Kristendommen. Et annet navn for pietismen, er opplysningstiden. Fornuften er målestokk for alle livets forhold. Opplysningstiden og Pietismen lever side om side.