Katolická církev za první republiky

By How_Up
 • Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

  Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
  Stržení Mariánského sloupu mylně pochopeného jako symbol habsburské moci v českých zemí, proto byl při příležitosti vzniku samostatné republiky zbourán.
 • Obrazoborecké činy

  Probíhalo kácení soch sv. Jana Nepomuckého aj., inteligence národa a politická moc se nevyjadřovala, Masaryk si uchovával neutralitu vůči katolické církvi, ze které dříve vystoupil.
 • Uznání Československé republiky Vatikánem

  Vatikán k tomuto dni uznal vydaným dokumentem samostatnost Československé republiky, s níž rovněž navázal diplomatické styky.
 • Vznik církve československé

  Vznik církve československé
  V roce 1920 vzniká církev československá, vytváří se ze spolku Jednoty katolického duchovenstva, která sdružovala kněží, kteří se vyslovovali pro reformu římsko-katolické církve, liberální odnož jednoty. V čele ThDr. Fárský.
 • Vznik pravoslavné církve československé

  Odštěpila se z konzervativní části Jednoty katolického duchovenstva.
 • Marmaggiho aféra

  Oslavy 510. výročí upálení Mistra Jana Husa, měly se nést ve vlasteneckém stylu, Masaryk se otevřeně vyjádřil proti katolické církvi, papežský nuncius Marmaggi opustil Prahu. Lid se postavil na stranu katolické církve.
 • Modus Vivendi

  Byla podepsána smlouva mezi Prahou a Vatikánem, vymezeny hranice diecézí, které byly upraveny na základě státních hranic.
 • 1939

  1939
  Vznik Protektorátu, odtržení Sudet s katolickýcm obyvatelstvem, přestává platit Modus Vivendi. Pius XI. vyjádřil čechoslovákům podporu.