Invents de R.I

 • La llançadora volant

  La llançadora volant
  La llançadora volant, va ser creada per John Kay en 1733, ​ va ser el primer pas en la mecanització del teler i va augmentar significativament la productivitat dels teixidors
 • Telègraf

  Telègraf
  y Friedrich Clemens Gerke
  El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  James Hargreaves
  Va ser la primera inovació tecnica important en la industria,va ser la maquina de hiliar més sencilla , la cual permitía ahorrar la má d'obra.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  James Watt
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • Water frame

  Water frame
  Desenvolupada a Gran Bretanya durant les primeres etapes de la Revolució Industrial per Richard Arkwright (1732-1792), consistia en un bastidor que permetia accionar simultàniament fins a 128 mecanismes de filat, incrementant substancialment la producció i la qualitat del fil fabricat industrialment.
 • Spinnig Mule

  Spinnig Mule
  Samuel Crompton
  La Spinning mule és una màquina utilitzada per filar cotó i d'altres fibres. Van ser utilitzades extensament des de finals del segle xviii fins principis del segle XX a les fàbriques de Lancashire i d'altres llocs.
 • Locomotora

  Locomotora
  Richard Trevithick
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Va ser un gran canvi a tot el mon ja que permetia el comerç i desplacar-te molt mes ràpid. Des dels seus inicis, a principis del segle xix, fins a mitjans del segle xx, les locomotores van funcionar amb vapor.
 • Ascensor

  Ascensor
  Burton i Hormer
  L'ascensor és un invent molt antic encara que el primer que es coneix pròpiament dit així és molt més recent. Concretament del 1823, quan Burton i Hormer van idear una manera d'elevar a un total de 20 persones a uns 37 metres d'altura dins d'una caixa que van anomenar quart ascendent.
 • Tramvia

  Tramvia
  John Stephenson
  Durant un parell de segles va ser el mitjà de transport urbà més popular i econòmic amb el qual comptava un gran nombre de poblacions, però també es va convertir en el centre de discussió de molts debats a favor i en contra del seu ús en les grans ciutats.
 • Bombeta

  Bombeta
  Thomas Edison La bombeta, també anomenat llum incandescent,és un dispositiu que emet llum a causa del pas de corrent elèctric a través d'un filament que es troba a l'interior d'un cos (anomenat butllofa) de cristall que ha estat emplenat per algun gas inert com l'argó
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  El procediment Bessemer va ser el primer procés de fabricació químic que va servir per a la fabricació en sèrie d'acer, fos en lingots, de bona qualitat i amb poc cost a partir de l'arrabio
 • Primer automobil de benzina

  Primer automobil de benzina
  Karl Benz solicitó la patente del primer auto con motor a gasolina, considerado el primer automóvil. Recién se iniciaba el año 1886 y el ingeniero alemán Karl Benz ya había creado el motor a combustión interna que operaba con diése
 • Ràdio

  Ràdio
  Guglielmo Marconi
  La ràdio es basava en el sistema de telegrafia sense fils (TSH), el qual va ser utilitzat per la Companyia Marconi, per a connectar per primera vegada dos països (Gran Bretanya i França) i dos continents (Europa i Amèrica).
 • Cine

  Cine
  Los hermanos Lumière
  En 1881, amb tot just setze anys, Louis havia fet algunes proves per a detenir el moviment en les fotos: el fum d'un foc de rostolls al jardí, el seu germà llançant una galleda d'aigua, saltant sobre una cadira o llançant un pal al gos de la casa. Acabava d'inventar la instantània que, com havien fet els pintors impressionistes una dècada abans, captava l'instant i la seva llum fugaç.