Invents de la revolució Industrial

 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  És una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica
 • Llançadora volant

  Llançadora volant
  La llançadora voladora va ser un dels avenços clau en la industrialització del teixit durant la Revolució Industrial inicial.
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  El spinning jenny és un bastidor de filar multifus i va ser un dels desenvolupaments clau en la industrialització de la fabricació tèxtil durant la Revolució Industrial inicial.
 • Mule Jenny

  Mule Jenny
  La Spinning mule és una màquina utilitzada per filar cotó i d'altres fibres.
 • Water frame

  Water frame
  El Water frame és el nom donat a una màquina de filatura moguda per un molí d'aigua, que era una manera fàcil de crear fil de cotó.
 • Locomotora

  Locomotora
  És el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Va ser un gran canvi a tot el mon ja que permetia el comerç i desplacar-te molt mes ràpid.
 • Tramvia

  Tramvia
  És un vehicle de propulsió elèctrica sobre rails i mode de transport públic que circula majoritàriament per àrees urbanes i en superfície
 • Telègraf

  Telègraf
  És un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli ús al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric
 • Convetidor d'acer

  Convetidor d'acer
  Fou el primer procés industrial amb una despesa assumible per a la producció en massa d'acer a partir de lingot de ferro de primera fusió. El procés deu el nom al seu inventor Henry Bessemer
 • Ascensor

  Ascensor
  primer ascensor de passatgers en els grans emmagatzemis E.V. Haughwout, de 5 pisos, a Nova York, que funcionava amb una màquina de vapor.
 • Ràdio

  Ràdio
  L'italià Guillermo Marconi va realitzar la primera transmissió per ràdio el 14 de maig de 1879.
 • Bombeta

  Bombeta
  Thomas Edison, després de comprar la patent de Woodward i Evans, presenta una bombeta amb un filament de bambú carbonatat que arribava a les 600 hores de durada. Neix el primer model realment comercial.
 • Automòbil de gasolina

  Automòbil de gasolina
  És comunament acceptat que els primers automòbils amb gasolina van ser gairebé simultàniament desenvolupats per enginyers alemanys treballant independentment: Karl Benz va construir el seu primer model
 • Cine

  Cine
  Van projectar al públic les primeres pel·lícules realitzades pels germans *Auguste i Louis Lumière, en la memorable sessió realitzada en el Saló Indi del Gran Cafè de París.