Invents de la revolució industrial

By saalmaa
 • Llançadora volant

  Llançadora volant
  John Kay
  Era un artefacte que servia per a multiplicar la velocitat a la qual es confeccionava un teixit, la indústria tèxtil es fonamentava en el treball artesanal de dos tipus de treballadors, els hiladores i els teixidors
 • Spinning jenny

  Spinning jenny
  James Hargreaves
  La idea bàsica consistia en una màquina hiladora amb vuit rodets en un extrem, girats per una roda més gran que la de les màquines normals. Un grup de vuit fustes eren fixades a una biga que es balancejava des del costat dels rodets al de la roda sobre un bastidor horitzontal, i l'operador podia balancejar-la d'un costat a un altre sobre el fil per a donar-li a aquest el gruix apropiat.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  James Watt
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • Water frame

  Water frame
  Richard Arkwright
  Desenvolupada a Gran Bretanya durant les primeres etapes de la Revolució Industrial per Richard Arkwright (1732-1792), consistia en un bastidor que permetia accionar simultàniament fins a 128 mecanismes de filat, incrementant substancialment la producció i la qualitat del fil fabricat industrialment.
 • Spinning mule

  Spinning mule
  Samuel Crompton
  La Spinning mule és una màquina utilitzada per filar cotó i d'altres fibres. Van ser utilitzades extensament des de finals del segle xviii fins principis del segle XX a les fàbriques de Lancashire i d'altres llocs.
 • Tèlegraf

  Tèlegraf
  Claude Chappe
  El telègraf és un aparell o dispositiu que empra senyals elèctrics per a la transmissió de missatges de text codificats, com amb el codi Morse, mitjançant línies amb filferro o comunicacions de ràdio.
 • Locomotora

  Locomotora
  Richard Trevithick
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Va ser un gran canvi a tot el mon ja que permetia el comerç i desplacar-te molt mes ràpid. Des dels seus inicis, a principis del segle xix, fins a mitjans del segle xx, les locomotores van funcionar amb vapor.
 • Ascensor

  Ascensor
  Burton i Hormer
  L'ascensor és un invent molt antic encara que el primer que es coneix pròpiament dit així és molt més recent. Concretament del 1823, quan Burton i Hormer van idear una manera d'elevar a un total de 20 persones a uns 37 metres d'altura dins d'una caixa que van anomenar quart ascendent.
 • Tramvia

  Tramvia
  John Stephenson
  Durant un parell de segles va ser el mitjà de transport urbà més popular i econòmic amb el qual comptava un gran nombre de poblacions, però també es va convertir en el centre de discussió de molts debats a favor i en contra del seu ús en les grans ciutats.
 • Bombeta

  Bombeta
  Thomas Edison La bombeta, també anomenat llum incandescent,és un dispositiu que emet llum a causa del pas de corrent elèctric a través d'un filament que es troba a l'interior d'un cos (anomenat butllofa) de cristall que ha estat emplenat per algun gas inert com l'argó.
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  Henry Bessemer
  El procediment Bessemer va ser el primer procés de fabricació químic que va servir per a la fabricació en sèrie d'acer, fos en lingots, de bona qualitat i amb poc cost a partir de l'arrabio.
 • Primer cotxe de gasolina

  Primer cotxe de gasolina
  Carl Benz
  El 29 de gener de 1886, Carl Benz va patentar el seu “vehicle motoritzat amb motor de gasolina” de tres rodes, i es va considerar com el dia del naixement de l'automòbil. Aquest mateix any, Gottlieb Daimler va crear el primer carruatge motoritzat de quatre rodes.
 • Ràdio

  Ràdio
  Guglielmo Marconi
  La ràdio es basava en el sistema de telegrafia sense fils (TSH), el qual va ser utilitzat per la Companyia Marconi, per a connectar per primera vegada dos països (Gran Bretanya i França) i dos continents (Europa i Amèrica).
 • Cine

  Cine
  Los hermanos Lumière
  En 1881, amb tot just setze anys, Louis havia fet algunes proves per a detenir el moviment en les fotos: el fum d'un foc de rostolls al jardí, el seu germà llançant una galleda d'aigua, saltant sobre una cadira o llançant un pal al gos de la casa. Acabava d'inventar la instantània que, com havien fet els pintors impressionistes una dècada abans, captava l'instant i la seva llum fugaç.