Primer automovil benz

INOVACIONS TECNOLÓGIQUES

 • La bicicleta

  La bicicleta
  La bicicleta la va inventar Karl Van Drais al 1818, y pertenece al sector del transporte.
 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf el va inventar Samuel Morse al 1830, i pertany al sector de telecomunicacions.
 • Gasolina

  Gasolina
  La gasolina va ser descoberta a l'any 1875 per Jean Joseph Etienne Lenoir, i pertany als sectors del transport i al automobilístic.
 • Motor d' explosió

  Motor d' explosió
  El motor d'explosió el va crear Nikolaus August Otto, al 1876, i pertany al sector del transport i del automòbil.
 • El teléfon

  El teléfon
  El teléfon el va inventar Graham Bell al 1876, i pertany al sector de les telecomunicacions.
 • Frigorífic

  Frigorífic
  El frigorífic el va inventar Karl Von Linde al 1879, i desenvolupa el sector de la alimentació, ja que el frigorífic permet guarda els aliments sense que caduquin.
 • Bombeta

  Bombeta
  La bombeta la va crear Thomas Edison al 1880, aquest invent pertany al sector de l'electricitat.
 • Corrent Continua

  Corrent Continua
  La corrent continua va ser creada per Thomas Edison( el mateix que va crear la bombeta), al 1889, i pertany al sector de l'electricitat.
 • Corrent Alterna

  Corrent Alterna
  La corrent alterna la va crear Nikola Tesla com a solució de la corrent continua, i la va crear al 1882, i pertany al sector de l'electricitat.
 • Automóbil

  Automóbil
  El primer automòbil el va crear Karl Benz al 1885, a Alemanya, i pertany al sector del transport.
 • Cinema

  Cinema
  El inventors del cinema van ser els germans Lumière al 1895, la invenció del cinema va desarrollar els sector de la industria cinematogràfica.
 • L’avió

  L’avió
  L’avió el va inventar els germans Wright, al 1903, l’avió va ser de gran ajuda durant la primera guerra mundial, i pertany al sector auronàutic.
 • La ràdio

  La ràdio
  La ràdio la va inventar Niñola Tesla al 1904, i pertany al sector de les telecomunicacions. Quan es va inventar la ràdio hi van haver-hi moltes polèmiques sobre qui la va inventar si Nikola Tesla o Guillermo Marconi