inici del segle 20 a españa

 • Period: to

  Primera guerra mundial

  la primera guerra mundial es va fer al any 1914 i es va acabar al any 1919
 • Revulocio Russa

 • Period: to

  Etapa d'entre guerres

  Les etapes d'entre guerres es van fer 1919 i va acabar el 1939
 • Period: to

  Fexisme a italia

  el feixisme a italia es va crear al any 1922 i va acabarel any 1945
 • Period: to

  Dictadura de stalin

  La dictadura de stalin es va fer el any 1927 i es va acaber el any 1953
 • Crac de la borsa de Nova york

 • Period: to

  segona republica espanyola

  la segona republica espanyola es va fer al 1931 i es va acabar al 1939
 • Constitucio española

 • Estatus d' Autonima de Catalunya

 • Period: to

  Nazisme alemany

  El nazisme almany es va fer el any 1933 i va acabar el any 1945
 • Period: to

  guerra civil espanyola

  la guerra civil española es va crear al 1936 i va acabar 1939
 • Aixecament militar

 • Inici de la guerra civil / Bomberdaieg de Guernica

 • Period: to

  Franquisme

  elFranquisme es va fer el any 1939 fins al any 1975
 • Period: to

  La segona guerra mundial

  la segona guerra mundial es va fer el any 1939 i va acabar 1945