II. világháború legfontosabb eseményei

Timeline created by vincenzinasoos
In History
 • Period: to

  Lengyelország megszállása

  Lengyel egyenruhába öltözött németek elfoglalták a határ menti kisváros rádióállomását. Szeptember 1-jén 4.45-kor a német haderő átlépte a lengyel határt. Nagy-Britannia és Franciaország szeptember 3-án hadat üzent, ezt azonban még hosszú ideig nem követték hadműveletek a nyugati fronton („furcsa háború”).
 • Period: to

  Háború az Atlanti-óceánon (Atlanti csata)

  Az atlanti csata, a második világháború egyik ütközete volt, amely a konfliktus teljes időtartama alatt, az Atlanti-óceánon folyt. A harcokban részt vettek repülőgépek és a német felszíni hajók is. Az atlanti csatát döntően a Kriegsmarine tengeralattjárói, illetve a nyugati szövetségesek hadi és kereskedelmi flottája vívta meg.
 • Period: to

  Szovjet - Finn háború

  A Molotov–Ribbentrop-paktum értelmében – korábban Észtországban, Lettországban, majd Litvániában is bábkormányt hozott létre, majd segítségnyújtás ürügyén megszállta azokat. FInnország nem a hadsereg megállítását, hanem a lassítását tűzte ki célnak. Jól megerősített védelmi rendszert építettek ki.
 • Period: to

  Dánia és Norvégia megszállása

  Hitler új célpontokat szemelt ki magának: Dániát és Norvégiát. Dániára azért volt szüksége Hitlernek, mert mint egy áttetsző zsilipként funkcionált, ami jól jött a németeknek. Norvégiára pedig azért, hogy biztosítsa a svéd vasérc utánpótlási vonalát.
 • Period: to
  194

  A franciaországi hadjárat (Fall Gelb)

  A náci Németország lerohanta Franciaországot és kikényszerítette megadását. Franciaországot két, északi és nyugati megszállási zónára osztották fel, délen az olasz csapatok tartottak megszállva, a Vichy-kormány polgári fennhatóságot gyakorolt mindhárom zónában.
 • A Szovjetunió annektálja a balti államokat

  A Molotov-Ribbentrop paktum értelmében a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti államokban.1940. júniusában a Szovjetunió mindhárom balti államba bevonult, majd annektálta azokat. A balti államok függetlenségüket 1991-ben nyerik vissza.
 • Period: to

  Az angliai csata

  Az angliai csata a német légierő (Luftwaffe) és a brit légierő (Royal Air Force) között zajlott a levegőben.
 • Period: to

  A balkáni hadjárat (Unternehmen Marita)

  Miután letett az angliai invázióról, Hitler kelet felé tekintett. Az olasz csapatok Albániából kiindulva megtámadták Görögországot.
 • Period: to

  A Szovjetunió megtámadása (Barbarossa)

  A tengelyhatalmak a Szovjetunió hatalmas területeit hódítják meg, és súlyos veszteségeket okoznak a Vörös Hadseregnek, de nem teljesítik azt az általános stratégiai célját, hogy a Blitzkrieg-kampányban legyőzzék a Szovjetuniót. Több mint 3 millió férfi támadt 2900 km-es fronton, ezzel az emberiség történelmének legnagyobb katonai inváziója.
 • A Pearl Harbor elleni japán támadás

  A Nagumo Csúicsi tengernagy vezette japán flotta megtámadta az USA haditengerészetének Pearl Harbor-i (Hawaii) támaszpontját.
 • Period: to

  A szovjet ellentámadás Sztálingrádnál

  A szovjet csapatok döntő vereséget mértek a tengelyhatalmak csapataira. A csata másfél milliós emberveszteségével járt.
 • Period: to

  Az olaszországi hadjárat

  A nyugati szövetséges haderők az Olasz Királyság területén, német fegyverletételig katonai műveleteket folytattak a németbarát olasz fegyveres erők és a német csapatok által ellenőrzött területek visszafoglalására.
 • Normandiai partraszállás

  U.S. 82. légiszállítású hadosztály (Detroit hadművelet), 101. légiszállítású hadosztály (Chicago hadművelet) és a 6. Brit légiszállítású hadosztály (Tonga hadművelet) éjfél után 15 perccel földet ér Normandiában.
 • Period: to

  Budapest ostroma

  A magyar fővárosért folyó küzdelem volt a Szovjetunió és Románia, valamint a Német Birodalom és Magyarország között. Az első szovjet páncélos 1944. november 3-án jelent meg a város határában, és Budapest 102 nap múlva adta meg magát.
 • Period: to

  A német kérdés

  A szövetségesek megszállták Németországot. Az ország területén és Berlinben négy megszállási zóna jött létre. Az megszálló hatalmak ellenségeskedése miatt megalakult a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK). A szovjet zónából a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) lett.