II GUERRA MUNDIAL

By Vct2111
  • Tratado anglo - franc - turc d'ajuda mútua

  • Inici del conflicte

    Inici del conflicte
    Alemanya i la unió Sovietica invaden Polonia.