Grècia Antiga

Timeline created by Ivan Barrio
In History
 • 3000 BCE

  Civilització Cretenca o Minoica

  Civilització Cretenca o Minoica
  Aquesta és la primera civiltzació grega va ser creada a l'any 3000 i va finalitzar 1450 aC, rep el nom de Cretenca perque està situada a la illa de Creta i Minoica perque el señor Minos és el rei de Creta la isla on està situada, les característiques d'aquesta civilització són que eren grans comerciants de ceràmica, teixits i objectes de bronze, també tenien el conieixement de l'escriptura, i tenien grans palaus, aquesta civilització pertany a l'edat del bronze.
 • 1600 BCE

  Civilització Micencia

  Civilització Micencia
  Aquesta civiltzació va ser creada al 1600 i va finalitzar al 1200 aC, està situada a la península del Peloponés, les seves característiques són que viven de la ramaderia, l'agricultura i el comerç de metalls, i sabien la escriptura, la finalització d'aquesta civilització va ser quant entra en decadencia amb la invasió de Dorios al 1200 aC.
 • 1200 BCE

  Epoca Fosca

  Epoca Fosca
  Aquesta època és l'època Fosca, que va ser iniciada al 1200 i finalitzada al 750aC, aquesta època, rep aquest nom perquè la informació que n'hi ha sobre ella és mínima, però es saben algunes coses, pertany a l'edat del ferro, apareixen les polis que són unes ciutats petites emmurallades, ciutats-estats independents amb lleis i govern propi, la funció d'aquestes polis era millorar la seva seguretat, el seu territori i els atacs...
 • 701 BCE

  Época Arcaica

  Época Arcaica
  Aquesta època està compresa entre els segles VIII-VI, en aquesta època les polis de l'època Fosca canvien i passen de ser una monarquia a ser governades per oligarquies aristòcrates, també apareixen els tirans que eren arístocres poderosos, però el fet més important que hi apareix és la colonització del mar, que és que el territori que en tenien no era suficient llavors van decidir conquerir i colonitzar el mar per expandir el seu regne, van crear colònies per expandir el territori.
 • 701 BCE

  Continuació Època Arcaica

  Continuació Època Arcaica
  Va aparèixer la moneda, van fundar-se noves polis, tenien les mateixes lleis, costums i deus les polis noves que les de la metròpolis, hi havia democràcia perquè per votar la creació de noves colònies és ajuntaven a les polis i es posaven d'acord i discutien el lloc on estaria situada.
 • 323

  Periode Hel.lenístic

  Periode Hel.lenístic
  323 aC - 30 aC, el líder de Grècia és Alejandro Magno que va portar una Grècia derrotada cap a la Victòria i va conquerir molts nous territoris, però l'any 200 els romans van començar a colonitzar els territoris grecs, l'últim regne que van conquerir els romans va ser el Regne de la dinastia de els Ptolomeos, qui dirigia l'imperi romà quan es va derrotar a Cleopatra i Marco Antonio, és Octavi que va ser el primer emperador romà.
 • 499

  Periode Clàssic

  Periode Clàssic
  499 aC- 323 aC.
  Es produeixen les Guerres Mèdiques, una lliga de pobles grecs contra l'imperi Persa, iniciades pel poble dels "Jonios" i acabada amb la victòria dels grecs. La segona guerra medica van participar el rei Jerjes i va tornar a guanyar els grecs.
  Posteriorment, Esparta es va rebel·lar contra el poder atenenc, i la seva conseqüència és la guerra del Peloponès entre Sparta i Atenes, i va ser victoriós Esparta.