Historia de la meva familia

  • neixement de la meva jermana

  • el meu neixement

  • guarderia

    vaig coneixer als meus amics
  • portaventura

  • any d'inici de la eso

  • un moment de la meva vida

    va ser cuan vaig veure a la meva mare , elmeu pare i la meva jermana