Opening

HISTÒRIA D'ESPANYA

 • Crisi de la Restauració

  Crisi de la Restauració
  El desastre del 98 va mostrar les deficiències del Règim de la Restauració i va donar lloc a un reformisme polític basat en les idees regeneracionistes.
  El primer govern regeneracionista( Silvela, 1899) va fracassar arran de la repressió de la protesta dels comercinats barcelonins per la pujada d'impostos, el Tancament de caixes
 • Tancament de caixes

  Tancament de caixes
  Nom amb el qual és conegut el moviment de protesta de comerciants i industrials barcelonins (1899) davant els increments tributaris establerts pel ministre de finances, Fernández Villaverde, per tal de fer sortir el govern del malpàs econòmic que patia per la pèrdua de les darreres colònies, l’any anterior, és a dir, el negament de pagar impostos extraordinaris.
 • Crisi de la Restauració

  Crisi de la Restauració
  Al 1901 es va reprendre el torn dinàstic, i al 1902 es va eentronar a Alfons XII. La seva participació directa en la vida política, va ser un element més de desestibilització. Alfons Xll sempre va recolzar les opcions polítiques més consevadors, culminant amb el seu recolzament al cop d'estat i la dictadura de Rivera. Amb la desaparició de Sagasta i Cànovas, els dos partits dinàstics van tenir dificultats per seguir units i els nous líders dels partits van estar influïts pel regeneracionisme.
 • Fundació Lliga Regionalista

  Fundació Lliga Regionalista
  Va néixer el 1901, i va esdevenir la principal formació política a Catalunya durant les primeres dècades del segle passat. La fundació a Barcelona va ser fruit de la unió dels sectors burgesos de la Unió Regionalista i de el catalanisme de Centre Nacional Català.
  La Lliga es va organitzar com un partit modern, superant el model dels dinàstics. Es va convertir en l'opció política conservadora i confessional catalana, sent el partit de la burgesia, de les classes mitjanes i del clergat.
 • Publicació “La Nacionalitat Catalana”

  Publicació “La Nacionalitat Catalana”
  És un llibre d'Enric Prat de la Riba, publicat a Barcelona. Fa una descripció de la prostració i del redreçament de Catalunya, explica el sentit del nacionalisme català i el seu paper en l'estructuració d'una forma federativa per a l'Estat espanyol.
  És amb Prat de la Riba i el seu llibre, “La Nacionalitat Catalana” es quan els termes i conceptes de nacionalitat i de nació catalana passen a formar part del vocabulari del catalanisme.
 • Formació Solidaritat Catalana

  Formació Solidaritat Catalana
  Va ser un dels moviments cívics i polítics de major transcendència de principis del segle XX a Catalunya. Consistí en la unió de forces catalanistes amb un èxit electoral. Arran dels incidents del Cu-cut! es creà un ampli moviment d’oposició al projecte de llei de Jurisdiccions. En formaren part dels carlins, la Lliga Regionalista, el Centre Nacionalista Republicà, la Unió Catalanista, els republicans federals i una part de la Unió Republicana
 • Partit Republicà Radical

  Partit Republicà Radical
  Fundat per Alejandro Lerroux el partit aconseguí atreure a bona part de l'lerrouxisme. Durant l'etapa de la Segona República es va convertir en una de les principals formacions polítiques espanyoles, arribant a participar en el govern en diverses ocasions. Afectat per diversos escàndols de corrupció i per la seva creixent dretanització política, el Partit Radical va entrar en una forta crisi que va significar la seva desaparició de la vida pública espanyola.
 • Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR)

  Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR)
  La Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR) va ser un partit polític espanyol, d'àmbit català, que va existir entre 1910 i 1917. Va ser una formació que va agrupar a diversos corrents ideològics, des de republicans i federalistes fins nacionalistes catalans. Víctima de diverses crisis internes, acabaria desapareixent el 1917.
 • Mancomunitat de Catalunya

  Mancomunitat de Catalunya
  "Recuperar la capacitat de gestió administrativa de les antigues Corts Catalanes", objectiu amb el que es va constituir la Mancomunitat de Catalunya. Nova etapa política, amb el president de la Diputació de Barcelona, ​Enric Prat de la Riba, al front: un líder que sap unir esforços. És la federació voluntària de les 4 diputacions de Catalunya, amb l'objectiu de recuperar la unitat trencada per la divisió provincial de 1833, dotar tots els municipis la seva escola, biblioteca, telèfon i carretera
 • Pacte de Sant Gervasi

  Aliança electoral entre el Partit Republicà Radical i la Unió Federal Nacionalista Republicana per a les eleccions legislatives.
  El pacte, però, no va rebre una bona acollida, i provocà una immediata onada de baixes en el si de la UFNR (la redacció d'El Poble Català abandonà el partit en bloc) i els resultats de les eleccions no foren els esperats.
  El més greu fou la defecció de la Unió per part dels elements més nacionalistes i del sector socialment.
 • Partit Republica Català

  Partit Republica Català
  El Partit Republicà Català es va fundar per la fusió del Bloc Republicà Autonomista de Francesc Layret, Marcelino Domingo, Gabriel Alomar, A. Samblancat, R. Noguer con la Joventut Republicana de Lleida de Alfred Perenya y de Humbert Torres.
  El programa d'aquest partit recollia part de el programa federal de Pi i Margall, el laïcisme i un reformisme social d'esquerres. Fins a 1920 el Partit va ser molt actiu per connexions amb l'obrerisme català, però mantenint el seu ideari catalanista.
 • Acció Catalana

  Acció Catalana
  Va ser un partit polític espanyol, d'àmbit català i signe catalanista, creat al voltant de la Conferència Nacional Catalana, que agrupava elements de la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista amb Jaume Bofill, antics membres de la Unió Federal Nacionalista Republicana, amb Antoni Rovira i Virgili i joves intel·lectuals independents
  No pretenia ser un partit polític sinó una reunió de patriotes de diferents opcions polítiques però que compartien el principi aprovat en la Conferència
 • Constitució Estat Català (partit)

  Constitució Estat Català (partit)
  És un partit polític independentista i de combat nacionalista de Catalunya fundat per Francesc Macià,Lluís Marsans i Sola, Daniel Cardona i Civit, Domènec Solé i Manuel Pagès i Mercader. En origen, tenia caràcter combatent nacionalista i insurreccional, posteriorment es va definir com a "partit independentista, interclassista i no dogmàtic, que lluita per la independència dels Països Catalans i el català com a única llengua oficial" i actualment es defineix com un partit d'esquerres.
 • Establiment Dictadura Primo de Rivera

  Establiment Dictadura Primo de Rivera
  Miguel Primo de Rivera, capità general de Catalunya, va donar un cop d'estat declarant l'estat de guerra. Va publicar un manifest en el qual declarava els motius per rebel·lar-se i les seves intencions. Va comptar immediatament amb el suport del rei Alfons XIII, afí a les idees dels comandaments militars, qui li va encarregar formar govern, legalitzant així un acte anticonstitucional i convertint-se en responsable directe de la Dictadura.
 • Establiment Dictadura Primo de Rivera

  Establiment Dictadura Primo de Rivera
  Causes del cop d'estat:
  La crisi i degeneració de el sistema polític de la Restauració.
  El descontentament de l'exèrcit per la guerra del Marroc.
  L'agudització dels conflictes socialsla radicalització dels nacionalismes perifèrics, especialment el català.
  El triomf de el feixisme a Itàlia. Els objectius del cop d'estat eren acabar amb el sistema parlamentari a què Primo titllava d ' "immoral i corrupte", garantir l'ordre públic, acabar amb el separatisme i solucionar el problema marroquí.
 • Etapes de la dictadura

  Etapes de la dictadura
  El Directori Militar (1923-25):
  La Dictadura es va presentar com una solució provisional, per a "posar ordre i solucionar els mals d'Espanya". Era una dictadura autoritària.
  Va prohibir els sindicats i les vagues, va mantenir l'ordre públic amb mà dura. Va acusar els nacionalistes catalans, tant els autonomistes com els separatistes, de trencar la unitat d'Espanya. Va prohibir l'ús oficial de la llengua i la bandera catalanes, i fins i tot ballar la sardana
 • Etapes de la dictadura.

  Etapes de la dictadura.
  El Directori Civil (1925-1930).
  Primo va voler romandre en el poder i institucionalitzar la dictadura un règim. Va constituir l'Assemblea Nacional Consultiva, formada per membres d'UP, elegits per sufragi restringit i la funció era assessorar i informar el dictador.
  Entre les realitzacions del règim destaca la seva política econòmica i la política social creant-se els Comitès Paritaris que eren uns organismes oficials compostos per representants de patrons i obrers i un representant de govern.
 • Etapes de la dictadura

  Etapes de la dictadura
  Caiguda de la dictadura:
  S'explica per diversos factors:l'augment de l'oposició al règim que abastava un ampli espectre polític.
  La reaparició dels conflictes socials amb moviments vaguístics va motivar que els socialistes li abandonessin.
  El fracàs de la dictadura, Alfons XIII va voler tornar a el règim parlamentari i va nomenar cap de govern al general Berenguer amb la tasca de reposar la Constitució de 1876 i salvar la figura reia.l
 • Fets de Prats de Molló

  Fets de Prats de Molló
  Fou una temptativa d'invasió militar de la Catalunya del Nord per a independitzar Catalunya, planificada per Francesc Macià i la direcció d'Estat Català. Consistia en la penetració de dues columnes: des de Sant Llorenç de Cerdans i, des del coll d'Ares, que havien d'ocupar Olot, i proclamar-hi la República Catalana. El pla de l'atac consistia a crear dos grups de militars que, travessarien la frontera que separa França amb Espanya i s'endinsarien fins a prop d'Olot, on se'ls afegirienmés grups.
 • Esquerra Republicana de Catalunya

  Esquerra Republicana de Catalunya
  És un partit polític català fundat al 1931, que es defineix d'esquerra socialdemòcrata i es partidari de la independència dels Països Catalans.El partit està implantat a tots els Països Catalans i té tres federacions: la ERC, ERPV i ERIB.
  Els principis més importants: el reconeixement de la identitat de Catalunya com a nació, la defensa dels drets individuals de l'home i la redistribució de la riquesa, el dret de vaga, la defensa del salari mínim, la jornada de vuit hores,vacances obligades...
 • ll República

  ll República
  Fou proclamada com a conseqüència de la mala gestió política de la monarquia desacreditada, a més, pel fet d'haver donat suport a la Dictadura. El govern provisional instaurat a l'abril va emprendre les reformes necessàries per a democratitzar i modernitzr Espanya. El nou règim aviat va trobar l'oposició de les classes econòmicament dominants i d'un ampli sector del proletariat, amb aspiracions revolucionàries.
 • ll República

  ll República
  Després de la dimisió de Primo de Rivera, el govern del general Berenguer va pretendre el retorn a la situació de 1923 i el restabliment de la Constitució de 1876.
  El 17 d'agost del 1930, els diversos partits republicans i nacionalistes van signar el pacte de Sant Sebastià, per tal d'impulsar un moviment polític revolucionari que derroqués la monarquia i instaurés una república. El moviment revolucionari fou un fracàs. La insurreció militar fou reprimida i la vaga general no es va convocar.
 • ll República

  El govern es va veure forçat a convocar unes eleccions municipals que foren plantejades per l'oposició com una consulta a favor de la monarquia o de la república. Malgrat el frau electoral, les candidatures republicanosocialistes van triomfar. Alfons Xll es va exiliar i es va instaurar la segona república. El govern provisional, lideray per Niceto Alcalà-Zamora, estava format per socialistes, republicans i nacionalistes.Aquest govern va iniciar una sèrie de reformes urgents socials i militars.