historia

By zoter
 • 9999 BCE

  Prehistòria

  Prehistòria
 • Period: 9999 BCE to 4000 BCE

  Prehistoria

  És l'etapa més llarga de totes, amb el començament de l'eser humà, agricultura, ramaderia, fabricació d'armes...
 • 4000 BCE

  Edat antiga

  Edat antiga
 • Period: 4000 BCE to 476

  Edat Antiga

  Aquí va començar l'escriptura, també el començament de la intel·ligència d'algunes persones com Eratostenes, però el romans era molt diferents...
  Però un temps després l'imperi roma va acabar
 • 476

  Edat Mitjana

  Edat Mitjana
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

  En aquesta època comença el feudalisme i el descobriment d'Amèrica per l'acompanyant de Cristòfol, Americo
 • 1492

  Edat Moderna

  Edat Moderna
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  Després del descobriment d'Amèrica i el nous invents, a part les composicions, i la revolució francesa
 • Edat Contemporania

  Edat Contemporania
 • Period: to

  Edat Contemporania

  Amb la nova etapa de l'evolució, la gent ha començat a utilitzar les eines d'avui en dia, però serà el nostre final???
 • Actualitat

  Actualitat