H 5-6

By blauw
 • Jun 1, 1488

  B Diaz voer om zuidpunt afrika

 • Jun 1, 1492

  colombus ontdekt amerika

 • Jun 1, 1497

  V da Gama bereikte westkust India

 • Jun 1, 1500

  geboorte karel

 • Jun 1, 1515

  Karel V heer der Nederlanden

 • Jun 1, 1516

  Erasmus publiceert vertaling Nieuwe Testament en Karel V koning van Spanje

 • Jun 1, 1517

  Luther publiceert 95 stellingen

 • Jun 1, 1519

  H Cortés viel het Aztekenrijk binnen

 • Jun 1, 1519

  Karel V keizer van het Heilige Roomse Rijk

 • Jun 1, 1521

  overgave Azteken

 • Jun 1, 1542

  pleidooi B de Las Casas -> Nieuwe Wetten

 • Jun 1, 1555

  Ausburgse Godsdienstvrede en Karel v treedt af, Filips II nieuwe vorst

 • Jun 1, 1560

  Calvijn krijgt steeds meer aanhang in de Nederlanden

 • Jun 1, 1566

  beeldenstorm

 • Jun 1, 1572

  Watergeuzen nemen Den Briel in

 • Jun 1, 1579

  Unie van Atrecht. Unie van Utrecht

 • Mar 15, 1580

  Willie van Oranje in de ban door Filips II

 • Jun 1, 1581

  Acte van Verlatinghe

  plakkaat waarin een aantal gewesten Filips II niet meer erkende als hun heerser
 • Willie van Oranje wordt vermoord

 • Eerste reis van Nederlandse schepen naar Indië

  (1595-1597)
 • Edict van Nantes

 • oprichting VOC

 • Period: to

  Twaalfjarig bestand

 • Johan van Oldenbarnevelt ter dood veroordeeld

 • expeditie Coen egen de Banda-eilanden

 • Vrede van Münster

 • Vrede van Münster; einde van de Opstand tegen Spanje

 • engelse koning Karel I onthoofd

 • Act of Navigation

 • Christiaan Huygens ontdekt ringen rond Saturnus

 • Christiaan Huygens in dienst van Lodewijk XIV

 • Rampjaar, de Republiek in oorlog met Engeland, Frankrijk en twee Duitse bisdommen

 • Antoni van Leeuwenhoek ontdekt bacteriën

 • Herroeping van het Edict van Nantes; hugenoten vluchten naar de Republiek

 • Glorious Revolution: stadhouder Willem III koning van Engeland, Ierland en Schotland