De nieuwe tijden (ca. 1450 — ca. 1750) + De 18de eeuw: eeuw van revoluties

 • Period: 500 to Dec 22, 1000

  West-Europa zowat in een isolement

 • Dec 21, 1150

  de Genuezen en Pisanen knoopten handelscontacten aan met het nog Moorse deel van Spanje

  men voortbracht aluin, kwik, zijden stoffen en papier
 • Dec 21, 1200

  een inbreng door Europese kooplui

 • Dec 21, 1215

  Magna Carta

 • Period: Dec 21, 1247 to Dec 22, 1351

  De Zwarte Dood

 • Dec 21, 1250

  eenheid van de Portugezen

  van islam
 • Dec 21, 1258

  Inname van Bagdad door de Mongolen

 • Period: Dec 21, 1275 to Dec 22, 1295

  Marco Polo verbleef 20 jaar aan het Mongoolse hof

  van Kublai Khan, die toen over China regeerde
 • Dec 21, 1300

  Kompas in gebruik

 • Period: Dec 21, 1380 to Dec 22, 1480

  Brugge - de belangrijkste handelsmetropool

 • Period: Dec 21, 1394 to Dec 22, 1460

  Hendrik de Zeevaarder (Portugese prins)

  zocht een zeeweg om Afrika
 • Dec 21, 1401

  De Europeanen voeren de oceanen op

 • Dec 21, 1401

  de schepen kunnen zich van de kust wegwagen en de oceanen opvaren

 • Dec 21, 1410

  de europeanen ontdekken via byzantium het werk van Ptolemaeus van Alexandrië (2de eeuw)

 • Dec 21, 1430

  opkomst van karveel

  lang slank zeilschip met makkelijk wendbare zeilen
 • Dec 21, 1445

  boekdrukkunst

 • Dec 21, 1450

  de nieuwe wereldkaarten

 • Period: Dec 21, 1450 to

  heksenjacht

 • Period: Dec 21, 1466 to Dec 22, 1536

  Erasmus

 • Dec 21, 1477

  Maria van Bourgondie & Maximilaan van Oostenrijk

  huwelijk
 • Period: Dec 21, 1478 to Dec 22, 1535

  Thomas More

 • Dec 21, 1480

  Antwerpen: 33 000 inwoners

 • Period: Dec 21, 1483 to Dec 22, 1546

  Maarten Luther

  reformatie
 • Dec 21, 1484

  tocht van Diego Cam (portugees)

 • Period: Dec 21, 1485 to

  Tudorkoningen

 • Dec 21, 1487

  tocht van Bartolomeo Diaz (portugees)

 • Dec 21, 1492

  Colombo ontdekte America

 • Dec 21, 1494

  Verdrag van Tordesillas

 • Dec 21, 1498

  Vasco da Gama bereikte Calicut

  Malabarkust (de westkust van Indië)
 • Period: Dec 21, 1501 to

  Iberische hegemonie op zee

 • Period: Dec 21, 1501 to

  havens van Lissabon, Cadiz, Antwerpen

 • Period: Dec 21, 1501 to

  de goud- en zilveraanvoer uit Spaans-Amerika

 • Period: Dec 21, 1501 to

  wederzijdse godsdiensthaat tussen katholieken en protestanten

  wrede en langdurigheid godsdienstoorlogen in Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en het Duitse rijk
 • Dec 21, 1502

  de Portugezen blokkeerden de Rode Zee voor moslims

 • Period: Dec 21, 1509 to Dec 22, 1547

  Hendrik VIII (engeland)

 • Period: Dec 21, 1512 to

  Gerard Mercator

 • Period: Dec 21, 1514 to Dec 22, 1564

  Andreas Vesalius

  Vlaamse arts - anatomie van de mens
 • Period: Dec 21, 1515 to Dec 22, 1547

  vervolging van de calvinisten door Frans I

 • Period: Dec 21, 1516 to

  Rembert Dodoens

  botanicus
 • Period: Dec 21, 1519 to Dec 22, 1522

  tocht om de wereld van Ferdinand Magelhaes (Portugees)

 • Dec 21, 1520

  lutheranisme

 • Period: Dec 21, 1520 to

  Christoffel Plantijn

 • Dec 21, 1524

  de Duitse Boerenopstand

 • Dec 21, 1526

  Antwerpen: 55 000 inwoners

 • Dec 21, 1529

  Nieuwe Verdrag van Tordesillas

 • Dec 21, 1529

  Vrede van Kamerijk

  Frankrijk verzaakte aan de suzereiniteit
 • Period: Dec 21, 1533 to

  Michel de Montaigne

 • Dec 21, 1534

  Act of Supremacy

  koning Hendrik VIII werd het hoofd van de Church of England
 • Dec 21, 1536

  "Institution chrétienne" van Calvijn

 • Dec 21, 1540

  jezuïeten

 • Dec 21, 1543

  heliocentrisme

 • Period: Dec 21, 1545 to Dec 22, 1563

  Concilie van Trente

 • Period: Dec 21, 1547 to Dec 22, 1549

  vervolging van de calvinisten door Hendrik II

 • Dec 21, 1548

  Vergelijk van Augsburg

  verhouding met het keizerrijk werd geregeld
 • Period: Dec 21, 1548 to

  Simon Stevin

  bijdrage in de wiskunde
 • Dec 21, 1549

  de Pragmatieke Sanctie

  erfopvolginsrecht in alle nederlandse vorstendommen gelijkgeschakeld
 • Dec 21, 1550

  Bloedplakkaat

 • Dec 21, 1554

  Mary Tudor heeft de Act of Supremacy teruggedraaid

 • Period: Dec 21, 1556 to

  Filips II

 • Period: Dec 21, 1558 to

  Elisabeth I (Engeland)

 • Dec 21, 1559

  Filips II vertrok van de Nederlanden naar Spanje

 • Dec 21, 1559

  de tweede Act of Supremacy - Elisabeth I

 • Dec 21, 1560

  crisistijden, veel vlaamse wetenschappers emigreren

 • Period: Dec 21, 1561 to

  Francis Bacon

 • Period: Dec 21, 1562 to

  burgeroorlog tussen de hugenoten en de katholieken

 • Period: Dec 21, 1564 to

  Galileo Galilei

 • Period: Dec 21, 1565 to Dec 22, 1566

  hongersnood

 • Dec 21, 1566

  de beeldenstorm

 • Dec 21, 1568

  Antwerpen: 100 000 inwoners

 • Dec 21, 1568

  edellieden Egmont en Hoorne te Brussel onthoofd

 • Dec 21, 1568

  Williem van Oranje riep op tot militair en burgerlijk verzet

 • Period: Dec 21, 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

  een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende vrede (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621. De oorlog woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden.
 • Dec 21, 1571

  overwinning van Spaanse Armada over de Turken in het Griekse Lepanto

 • Dec 21, 1573

  Barholomeusnacht

 • Dec 21, 1576

  Spaanse Furie

 • Period: Dec 21, 1578 to

  Alexander Farnese

  nieuwe landvoogd in Nederlanden
 • Dec 21, 1581

  Plakkaat van Verlating

 • Willem van Oranje vermoord

 • Spaanse Armada vernietigd voor de kust van Engeland

 • Period: to

  René Descartes

 • Edict van Nantes

  De hugenoten (protestanten) kregen rechten op uitoefening van hun geloof en behielden garnizoensrecht in een paar Zuid-Franse steden.
 • Period: to

  aartshertogen Albrecht en Isabella aan het hoofd van het Zuidelijke Nederlanden

 • 49% van de aarde bekend

 • nieuwe instrumenten: miscroscoop, telescoop

 • staande legers

 • Period: to

  haven van Amsterdam

 • stichting van Verenigde Oost-Indische Compagnie

 • Period: to

  Jacob I Stuart

 • Amsterdamse bankiers stichtten de Amsterdamse Wisselbank

 • Hendrik IV vermoord

 • Period: to

  De Dertigjarige Oorlog

 • oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC)

 • Period: to

  het Zuidelijke Nederlanden onder Spaans gezag

 • Period: to

  Karel I Stuart

 • veel religieus ontevredenen richting Amerika

 • Period: to

  John Locke

 • Period: to

  Frederik Willem (Pruisen - geslacht van de Hohenzollern)

 • Period: to

  Isaac Newton

 • Period: to

  burgeroorlog in Engeland

 • Period: to

  Lodewijk XIV

 • vrede van Münster

  grenzen tussen Noord en Zuid
 • de vrede van Westfalen

  politieke versnippering en ineenstorting van het Duitse rijk
 • Period: to

  Oliver Cromwell in Engeland

 • Navigatiewetten

 • Pruisen breken de feodale banden met Polen

 • Period: to

  strijd van Habsuburgs Oostenrijk tegen de Turken: Leopold I

 • Period: to

  Karel II in Engeland

 • Period: to

  tsaar Peter de Grote

 • Lodewijk XIV herriep het Edict van Nantes

 • Period: to

  Jacob II in Engeland

 • universele zwaartekracht

 • de Glorious Revolution

 • de Declaration of Rights

 • Period: to

  Montesquieu

 • Period: to

  Voltaire

  het verlicht despotisme
 • Pruisen breken de feodale banden met de Duitse keizer

 • Period: to

  haven van London

 • Period: to

  De Spaanse Successieoorlog

  een oorlog van verschillende Europese mogendheden (de "Grote Alliantie") tegen o.a. het koninkrijk Frankrijk en het Spaanse Rijk. De Geallieerden slaagden in hun opzet: ze verhinderden dat deze twee rijken geregeerd werden door Lodewijk XIV van Frankrijk.
 • Sint-Petersburg

 • Period: to

  strijd van Habsuburgs Oostenrijk tegen de Turken: Karel VI

 • Period: to

  Jean-Jacques Rousseau

  volstrekte volkssoevereniteit, contract social
 • de Pragmatieke Sanctie

  habsburgse erflanden één en ondeelbaar zullen zijn
 • Period: to

  George I (Hannoverdynastie) in Engeland

 • Europees evenwicht onder Britse controle

 • Period: to

  George II (Hannoverdynastie) in Engeland

 • algemene dienstplicht in Pruisen

 • Period: to

  Maria Theresia

  territoriale expansie van Habsburgs Oostenrijk met de Spaanse Nederlanden en gebieden in Italië
 • Period: to

  Oostenrijkse Successieoorlog

  tussen Pruisen en Oostenrijk
 • Esprit des Lois (Montesquieu)

 • Period: to

  Koloniale oorlog

 • de Encyclopédie verboden

 • Period: to

  tsarina Catharina de Grote

 • Vrede van Parijs

 • Period: to

  de vrijheidsoorlog

 • Onafhankelijkheidsverklaring van de VSA

 • Verdraagzaamheidsedict

  scheiding van Kerk en Staat, Jozef II
 • Groot-Britannië erkende de onafhakelijkheid van de VSA

 • mislukte oogst

 • Staten-Generaal in Versailes -> Assemblée Nationale

 • Bastille

 • mislukte oogst

 • De Brabantse Omwenteling

 • De Wet Le Chapelier

  De Wet Le Chapelier (naar de Bretonse advocaat Isaac Le Chapelier, een jakobijn) werd in het toenmalige Franse rijk afgekondigd op 14 juni 1791. Deze wet voerde de vrijheid van ondernemen in en verbood coalities en corporaties, dat wil zeggen alle gilden die de toegang tot een beroep belemmerden
 • Period: to

  de dictatuur van Robespierre

 • Polen van de kaart verdwenen

  met dank aan Rusland en Pruisen
 • De Grontwet *(van Frankrijk)

 • Period: to

  het Directoire

 • de Boerenkrijg

 • Napoleon nam de macht over

 • Period: to

  het Consulaat

 • 83% van de aarde bekend

 • de Code Napoléon

 • Period: to

  Eerste Keizerrijk (Frankrijk)

 • slag bij Waterloo