Geschiedenis

 • 1453

  Turkse verovering van constantinopel » handel droogt op

 • 1488

  Kaap de Goede Hoop

 • 1492

  Ontdekking Amerika

 • 1500

  de renaissance verspreid zich over europa

 • 1515

  Karel V neemt bestuur van de Nederlanden op zich

 • 1559

  Filips II naar Spanje

 • 1568

  Begin van de Nederlandse opstand

 • 1569

  10e penning

 • 1572

  Inname Den Briel

 • 1579

  Unie van Utrecht

 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

 • 1581

  Stadhouders kwamen in dienst van de Staten

 • Ontstaan van de republiek der Nederlanden

 • Oprichting VOC

 • Oprichting WIC

 • Piet Heijn verovert Spaanse zilvervloot

 • Lodewijk XIV kwam op de troon

 • Verdrag van Münster

 • Burgeroorlog in Frankrijk

 • Oprichting royal society for the improvement of natural knowledge

 • Suriname wordt een Nederlandse kolonie

 • Einde aan het eerste stadhouderloze tijdperk

 • Rampjaar

 • Engelse koning laat Karel II sterrenwacht in Greenwich bouwen

 • Lodewijk trekt het Edict van Nantes in

 • Engeland wordt een constitutionele monarchie

 • Willem III overlijdt

 • Voltaire publiceerd een bundel brieven met zijn bewonderingen voor GB

 • Prins van Oranje wordt in alle gewesten stadhouder

 • The wealth of nations

 • Onafhankelijkheids oorlog in Amerika + verklaring

 • GB erkent de onafhankelijkheid van de VS van Amerika

 • Abolitionisten in GB richten de society for the abolition of the slave op

 • Pamflet verschijnt in Frankrijk (lijkt op ancien régime)

 • Oostenrijk/Pruisen in oorlog met revolutionair Frankrijk

 • Onthoofding Lodewijk XVI

 • Frans leger verjaagt stadhouder uit Nederland

 • Nederland werd een eenheidsstaat

 • Verbod op slavenhandel in GB

 • Eerste stoomschip

 • Nederland wordt ingelijfd bij Frankrijk

 • Nederland bevrijd

 • Napoleon verslagen

 • Eerste stoomlijn in Engeland

 • Afscheiding van Belgie

 • Grondwet van Thorbecke

 • Vrijheid van onderwijs

 • Pruisen valt Denemarken aan

 • Opkomst van Modern Imperialisme

 • Alle manndne stemmen, vrouwen mag op gestemd worden

 • Algemeen kiesrecht