De Republiek in een tijd van Vorsten 1477-1702

By magnus
 • Jan 5, 1477

  Einde van het Bourgondische huis; de Nederlanden vallen vanaf dit moment onder de Habsburgers

 • Feb 24, 1500

  Geboorte van Karel V

  Geboorte van Karel V
 • Period: Jun 24, 1509 to Jan 28, 1547

  Hendrik VIII is koning van Engeland

  Hendrik VIII is berucht geworden vanwege zijn zes huwelijken, waarbij hij er niet voor terugdeinsde een hinderlijke echtgenote te laten onthoofden. Ook de breuk met het Rooms-katholiscisme is aan Hendriks bizarre huwelijkspolitiek te danken.
 • Period: Jan 1, 1515 to Oct 25, 1555

  Regering Karel V

 • Oct 31, 1517

  Luther begint de reformatie

 • Jan 1, 1531

  Oprichting Raad van State

  Karel V centraliseert hiermee het bestuur over de Nederlanden
 • Jan 1, 1534

  Hendrik VIII sticht de Anglicaanse kerk

  Hendrik VIII sticht de Anglicaanse kerk
 • Sep 7, 1543

  Karel V verovert Gelderland

  Karel V verovert Gelderland
  Vanaf dit moment vallen alle Nederlandse gewesten onder het gezag van Karel V
 • Period: Jan 28, 1547 to Jul 6, 1553

  Edward VI is koning van Engeland

 • Period: Jul 19, 1553 to Nov 17, 1558

  Mary I is koningin van Engeland

  Beter bekend als "Bloody Mary" vanwege haar hevige vervolging van de protestanten in Engeland
 • Period: Jan 1, 1555 to Jan 1, 1581

  Filips II is Heer van de Nederlanden

  De heerschappij van Filips II over de Noordelijke Nederlanden eindigt met de Acte van Verlatinghe in 1581
 • Sep 25, 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg

  Karel V erkent het recht van Duitse vorsten om de godsdienst in hun gebied te bepalen
 • Period: Nov 17, 1558 to

  Elisabeth I is koningin van Engeland

  Elisabeth begint op 25-jarige leeftijd te regeren en blijft haar hele leven ongehuwd. Een mogelijk huwlijk wordt tientallen jaren als politiek onderhandelingsinstrument gebruikt. Hoewel zij de bijnaam "Virgin Queen" heeft gekregen, heeft ze een aantal minnaars versleten.
 • Aug 10, 1566

  Begin van de Beeldenstorm in de Nederlanden

 • Jan 1, 1568

  Begin van de Nederlandse Opstand

  Lodewijk van Nassau valt het Noorden van Nederland binnen en wint de slag bij Heiligerlee. Willem van Oranje valt Nederland in het Zuiden binnen, maar wordt door Alva verjaagd.
 • Aug 24, 1572

  Parijse Bloedbruiloft

  Parijse Bloedbruiloft
  Tijdens de viering van het huwelijk van de protestante Hendrik van Navarra en de katholieke Marguerite de Valois (de zus van de Franse koning Karel IX) worden duizenden hugenoten vermoord. De beoogde invasie in de Nederlanden die een steun voor Willem van Oranje had moeten zijn, is hierdoor van de baan.
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Een eerste defensief verbond, waarbij een gemeenschappelijk militair beleid, buitenlands beleid en belastingbeleid wordt afgesproken. Wordt - hoewel arbitrair - gezien als grondslag van de Nederlandse staat
 • Willem van Oranje wordt vermoord

  Willem van Oranje wordt vermoord
 • Period: to

  Maurits van Nassau is stadhouder van Holland en Zeeland

 • Period: to

  Johan van Oldenbarnevelt is raadpensionaris van Holland

  Na een felle strijd tussen van Oldenbarnevelt en prins Maurits, laat de laatste hem op beschuldiging van hoogverraad onthoofden.
 • Begin van de Republiek der Verenigde Nederlanden

  De Staten verklaren de gewesten soeverein
 • Ondergang van de onoverwinnelijke Armada

  De Engelse vloot verslaat de Armade, waarna het restant door stormen geteisterd om Schotland heen en langs Ierland terugkeert naar Spanje. Van de 130 schepen keren er slechts 67 terug, waarvan velen nooit meer bruikbaar zullen blijken te zijn.
 • Edict van Nantes

  Frankrijk blijft katholiek, maar de hugenoten krijgen gewetensvrijheid en een aantal vrijsteden in Frankrijk; hugenoten verwerven eveneens volledige burgerrechten.
 • Filips II overlijdt

 • Oprichting VOC

 • Period: to

  Twaalfjarig bestand tussen Spanje en de Republiek

  Toen op 13 juli 1621 Albrecht VII van Oostenrijk overleed vielen de Zuidelijke Nederlanden weer rechtstreeks onder de Spaanse koning. Dit was voor de Noordelijke Nederlanden voldoende reden de vijandelijkheden te hervatten
 • Period: to

  Dertigjarige Oorlog

 • Oprichting WIC

  De WIC had tot de vrede van Westfalen/Münster als primair doel de Spaanse belangen in het Caribisch gebied te schaden. Hiertoe werden kaperbrieven uitgegeven. Na 1648 veranderde het militaire doel in een winstoogmerk waarbij de slavenhanden als onderdeel van de driehoekshandel een prominente rol speelde.
 • Period: to

  Frederik Hendrik is stadhouder

  Na de dood van zijn broer Maurits wordt hij benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland.
 • Period: to

  Burgeroorlog in Engeland

  Hoewel het feitelijk om drie afzonderlijke oorlogen gaat, worden deze meestal in één periode geplaatst.
 • Onthoofding Karel I van Engeland

  Onthoofding Karel I van Engeland
 • Period: to

  Eerste stadhouderloze tijdperk

  Begint met de dood van stadhouder Willem II en eindigt met de benoeming van Willem III in het rampjaar.
 • Rampjaar

  Nederland wordt binnengevallen door de legers van Lodewijk XIV en de legers van de bisschop van Münster en Keulen. Engeland begint de derde Nederlands-Engelse Oorlog.
 • Period: to

  Willem III is stadhouder

  In het rampjaar wordt Willem III aangesteld als stadhouder van Holland; kort daarna volgt Zeeland. Later volgen ook Utrecht, Gelderland en Overijssel.
 • Moord op Johan en Cornelis de Witt

 • Franse troepen verlaten de Republiek

 • Huwelijk van Willem III en Mary Stuart

  Huwelijk van Willem III en Mary Stuart
 • Herroeping van het edict van Nantes

  Het protestantisme wordt hiermee ongrondwettig in Frankrijk. De Republiek, Engeland en Schotland worden overspoeld met hugenootse vluchtelingen
 • Glorious Revolution

  Stadhouder Willem III verjaagt zijn schoonvader Jacobus II van Engeland. Hij wordt daarna zelf koning van Engeland op voorwaarde dat hij belooft de rechten van het Engelse parlement te respecteren.