Grønlands historie

 • Grønlands kolonisation

 • Period: to

  Grønland er styret af DK

  Fra 1721 til midten af 1800-tallet var Grønland styret af DK
 • Der stiftes lokale råd og forstanderskaber

 • Forstanderskabet ophører

 • Lokale kommuneråd og to landsråd oprettes

 • Sysselråd oprettes

  Sysselråd (husbygningshjælp, anskaffelse af skydevåben, lån, alderdomsunderstøttelse)
 • Kvinder får stemmeret

 • Grønland blev medlem af De europæiske Fællesskaber

 • vedtog Grønlands Landsråd en opfordring til det danske folketing om at nedsætte etdansk-grønlandsk udvalg, der skulle undersøge Grønlands tilknytningsforhold til Danmark

 • Der blev nedsat en hjemmestyrekommission

  Der blev i oktober 1975 nedsat en hjemmestyrekommission med fem medlemmer valgt af
  Landsrådet og de to grønlandske folketingsmedlemmer, syv medlemmer valg af Folketinget samt en
  ekspert som formand. Kommissionens hovedopgave var at udforme forslag til etablering af en
  hjemmestyreordning for Grønland inden for rammerne af rigsfællesskabet
 • Der blev i oktober 1975 nedsat en hjemmestyrekommission med fem medlemmer valgt afLandsrådet og de to grønlandske folketingsmedlemmer, syv medlemmer valg af Folketinget samt enekspert som formand. Kommissionens hovedopgave var at udforme forslag til etabl

  Folketinget vedtog hjemmestyreloven i november 1978, men lovens ikrafttræden afventede
  udfaldet af en folkeafstemning i Grønland med den vedtagne lov som tema.

  Folkeafstemningen blev afholdt den 17. januar 1979, og 63,3 pct. af de stemmeberettigede deltog i afstemningen. Et klart flertal stemte for indførelse af hjemmestyreordningen, idet 73,1 pct. sagde ja,mens 26,9 pct. stemte nej. Loven trådte i kraft, og hjemmestyret blev etableret, den 1. maj 1979.
 • Indførelse af hjemmestyre

  Med hjemmestyrets etablering fik Grønland mulighed for at få den lovgivende og udøvende
  myndighed på hjemmestyreanliggender. Den folkevalgte forsamling – Landstinget – har den
  lovgivende myndighed, mens landsstyret har den udøvende myndighed. Landsstyret vælges af
  Landstinget. Valg sker med absolut flertal. Over en forholdsvis kort årrække overførtes følgende sagsområder til hjemmestyret: Grønlands
  indre styrelsesordning, skatter og afgifter, folkekirken og de fra folkekirken afvigende trossam
 • Grønland fik status som et oversøisk land

 • Fuldmagtsordning

 • selvstyreloven trådte i kraft.

 • Der besluttes at selvstyret overtager råstofområdet pr. 1 Januar 2010.