Grècia Antiga

Timeline created by Arnau Navarro Perez
In History
 • 323

  Periode Helenístic

  Periode Helenístic
  Apareix el període HEL·LENÍSTIC l’any 323 ac al 30 ac.
  Alexandre Magne, dirigía Grècia en aquells momets.
  Ell, va guanyar amb Grècia, també va aconseguir conquerir més territoris.
  L'any 200 a.C Grècia va començar a perdre territoris per els Romans.
  L'últim regne Grec que van conquerir els Romans va ser el regne de Ptolomeos(Egipte)
  Octavi, va ser el primer emperador de roma,el dirigia quan van derrotar a Cleopatra i Mar Antoni
 • 499

  Època Classica

  Època Classica
  499-323 a.C
  Es caracteritza per les guerres mèdiques(guerres dels grecs vs els perses)
  La primera guerra mèdica va donar lloc a les tribus Joneas contra els Perses, van guanyar els Grecs.
  La segona guerra mèdica va ser feta per els Jerjers contra els perses, van guanyar un altre cop els Grecs.
  Al acabar les 2 guerres van fer un altra contra els Atenenses.
  La guerra del Peloponés, va ser la guerra dels Atenenses contra Sparta.Va guanyar Sparta
 • 800

  Època Arcaica

  Època Arcaica
  800-600 aC
  Grecia va deixar de ser una monarquía per ser una oligarquía.
  Va succeir la colonització del mar mediterrani i creant colonies deixant-ho com un fet important en aquest periode.
  En aquesta epoca van apareixer molts objectes y coses importants, entre ells el art en jarres, pero la més important va ser la moneda.
 • 1200

  Época Fosca

  Época Fosca
  1200-750 aC
  L'època fosca es diu així perque no hi ha quasi informació sobre ella.
  En aquesta època van apareixer els polis, eren ciutats independents, van deixar de ser governats per monarcas, i van començar a governar en oligarquía.
  Solien ser petites, i solien estar enmurallades
  Els camps de conreu, pastura i els ports, comunicaven amb l'exterior.
  Cada polis controlava el seu territori amb unes "torres" que hi havien en les entrades.
 • Civilització Micènica

  Civilització Micènica
  1600-1200 a C.
  Pertany a l'època del Bronze.
  Es la primera civilització avançada de la Grèca continental.
  En la civilització micènica, es solia comerciar el metall a part d'altres coses.
  En aquesta civilització van començar a coneixer la escriptura lineal i van crear el primer alfabet Greg.
 • Civilitcació Cretenca o Minoica

  Civilitcació Cretenca o Minoica
  3000-1450 a C.
  Per començar, pertany a l'època del bronze.
  La civilització cretenca o minoica esta localitzada a l'illa de Creta.
  També se li diu Minoica perque el no me del rei es Minos.
  És la primera civilització grega que hi va haber.
  Es dedicaben al comerç de la ceramica i teixis.
  Van conseguir construir grans palaus i coneixien la escriptura.