Geschiedenis middeleeuwen

 • Period: 470 to 750

  Frankische periode

  tussen afzetting laatste WRR keizer en troonsbestijging van de Karolingische dynastie (Pepijn de Korte)
 • 500

  doop Clovis

  Clovis, als Merovinger (Franken), bekeerd zich en laat zich dopen te Reims. Hoogtepunt Merovingische dynastie.
 • Period: 670 to 740

  Beda (Angelsaxische theoloog)

 • Period: 740 to 800

  Alcuïn (Angelsaxische theoloog)

  Raadgever van Karel de Grote die een belangrijke rol speelde in de Karolingische renaissance
 • Period: 750 to 960

  Keizerlijke (Karolingische) periode

  tot midden 10e eeuw wnr de Saksische koning Otto tot keizer wordt gekroond
 • Period: 780 to 860

  Hraban (Duitse theoloog)

  Zorgde voor intellectueel-theologisch onderricht in Duitsland, m.n. de abdij van Fulda
 • Period: 790 to 870

  Radbert (Franse theoloog)

  auteur van verscheidene theologische, exegetische en historische werken. Legde de basis voor de transsubstantiatie.
 • 800

  Karel de Grote wordt keizer

  Einde van de hoop op een terugkeer naar West-Romeinse Rijk. Hevige protesten uit Oost-Romeinse Rijk.
 • Period: 800 to 870

  Johannes Scotus Eriugena (Ierse theoloog)

  Ierse poëtische traditie integreren met Grieks-Hellenistische denken
 • 810

  Groei intellectuele leven

  Vanaf 810-820 komt het intellectuele leven i/d centra v/h Karolingische rijk tot grote bloei
 • Period: 810 to 880

  Hincmar (Franse theoloog)

  Aartsbisschop van Reims, theologische discussie met Gottschalk, mens = verantwoordelijk vr eigen heil
 • 909

  stichting abdij Cluny

  Cruciaal moment in hervormingsbewegingen. Gesticht door Berno (abt v Baume) en Willem (hertog v Aquitanië)
 • Period: 960 to 1300

  Feodale periode

  Vanaf midden 10e tot eind 13e eeuw (paus Bonifatius VIII gevangen genomen en sterft)
 • Period: 1000 to 1090

  Berengar (Franse theoloog)

  Vaardig in dialectiek en empirische aanpak, negeert reële aanwezigheid van Christus in de eucharistie, spreekt over 'intellectuele band'
 • Period: 1010 to 1090

  Lanfranc van Bec

  aartsbisschop van Canterbury, volgt Radbert in idee over transsubstantiatie
 • Period: 1010 to 1070

  Petrus Damiani

  verlangen om hele kerk tot groter evangelisch leven te brengen
 • Period: 1030 to 1110

  Anselmus (beroemde theoloog)

  Cur Deus Homo?, Monologion en Proslogion
  => 'ontologisch Godsbewijs'
 • Period: 1050 to 1120

  Roscelin (1e nominalist)

  kanunnik en leraar van ≠ kathedraalscholen
 • 1075

  Keizer Hendrik IV VS paus Gregorius VII

  Investituurstrijd barst volledig uit z'n voegen
 • Period: 1080 to 1140

  Petrus Abaelardus

  Richte eigen school op te Parijs, liefdesrelatie met Heloïse, controversieel figuur, theologie als afstandelijke 'objectieve' redenering en coherente systeemopbouw
 • Period: 1090 to 1150

  Bernardus van Clairvaux

  Cisterciënzer, iedere mens heeft een persoonlijke relatie met God, abt van Clairvaux
 • Period: 1090 to 1160

  Petrus Venerabilis

  abt van Cluny, intelligent man die intellectuele leven bevorderde, groot moreel gezag en man van dialoog
 • Period: 1100 to 1160

  Petrus Lombardus

  Bisschop van Parijs, schreef de Sententiën (didactisch overzicht vd ≠ domeinen van de theologie)
 • Period: 1100 to 1140

  Hugo van Saint-Victor (Parijs)

  Diep religieus en mystiek denker, 'meest universele geest van zijn tijd'
 • Period: 1100 to 1180

  Hildegard van Bingen 'Duitse profetes'

  Scivias: visioenen die haar spirituele visie weerspiegelen, contemplatieve theologe met onverwacht veel gezag (ontvangen dr paus Eugenius III)
 • Period: 1100 to 1270

  kruistochten

  complex fenomeen
 • 1122

  concordaat van Worms

  1) bisschop eerst verkozen dr kerkelijke procedure en gewijd dr metropolitaanse bisschop
  2) daarna eed van trouw aflegt aan keizer of koning
 • Period: 1140 to 1200

  Joachim van Fiore

  Stichter San Giovanni da Fiore, eigen profetische visie op de geschiedenis => steeds grotere vergeestelijking
 • Period: 1170 to 1220

  Dominicus van Castilië

  Samen met bisschop Diego trekt hij rond om het geloof te prediken, sticht een bedelorde van predikers 'Predikbroeders'
 • Period: 1180 to 1230

  Franciscus van Assisi

  Minderbroeder, loflied op broeder zon
 • Period: 1200 to 1280

  Albertus Magnus (Dominicaan)

  Gaf les in de Studia Generalia te Keulen, probeerde de wet. kennis in een organische structuur te plaatsen, gebed en intellectueel leven liepen samen
 • Period: 1210 to 1280

  Mechtild van Maagdenburg (mystiek)

  Begijn, kreeg steun v Dominicanen, Das fliebende Licht der Gottheit, klooster v Helfta
 • 1215

  4e Lateraanse Concilie

  Grootste concilie vd middeleeuwen
 • Period: 1220 to 1270

  Thomas v Aquino (Dominicaan)

  Schrijver vd Summa Theologiae, wil zorgen vr een wetenschappelijk statuut vr de theologie
 • Period: 1220 to 1270

  Bonaventura (Franciscaan) 'diegene die geluk heeft'

  Gaf theologie en exegese te Parijs, zelfde periode Thomas, schreef theologische reflectie op mystieke ervaring v Franciscus, scholasticus
 • Period: 1260 to 1330

  meester Eckhart (dominicaan)

  Schreef moeilijk toegankelijke teksten, enkele uitspraken veroordeeld, anderen vroegen meer uitleg
 • Period: 1270 to 1310

  Johannes Duns Scotus (franciscaan)

  Hecht veel belang ad praktische rede, nmlk de wil, mens moet daden in overeenstemming brengen met Gods wil => wil is dus belangrijker dan verstand
 • Period: 1290 to 1380

  Jan van Ruusbroec 'fenomenoloog vd mystieke ervaring'

  Kapelaan te Brussel, trekt zich terug in Zoniënwoud, groep Augustijner koorheren, theologie met ontmoeting tss God en mens als uitgangspunt, ontmoeting via meditatie
 • Period: 1300 to 1450

  herfstij der middeleeuwen

  overgangsperiode tussen feodaliteit en monarchie
 • 1311

  concilie van Vienne

  Clemens V wil toestand vd clerus bespreken
 • Period: 1340 to 1380

  Geert Grote (diaken)

  inspiratie vr 'Broeders en Zusters vh Gemene Leven', richt zich op ander type theologie, nmlk geloofsreflectie die hem tot een persoonlijker en dieper gesprek met God bracht